Skip to main content

Posts

Vstřikování vs. tvarování za tepla: Jaký je rozdíl?

Plastové díly (vstřikované, lisované)
Pro výrobu plastových tvarových dílů se používají dva hlavní procesy: vstřikování a tvarování za tepla. Ačkoli podobné, obě techniky nabízejí jedinečné vlastnosti a výhody, díky nimž je každá metoda ideální pro specifické aplikace.


Vstřikování zahrnuje proces při němž roztavený kapalný polymer vtéká do formy při vysoké teplotě a extrémním tlaku. Jakmile se forma ochladí, nově vytvořené plastové díly se uvolní. Na druhé straně tvarování za tepla zahrnuje zahřívání plastových fólií za tepla a jejich formování na povrch formy.

Klíčové rozdíly mezi vstřikováním a tvářením za tepla

Mezi vstřikováním plastů a tvářením za tepla je několik klíčových rozdílů. Za prvé, každý proces zvládne různé typy objemů výroby. Typicky vstřikování plastů se používá pro velké, velkoobjemové výrobní procesy, zatímco tvarování za tepla se používá pro menší množství výroby. A zatímco proces vstřikování obvykle vyrábí díly jako hotové kusy, tvarování za tepla často vyžaduje s…
Recent posts

Oceněné designové návrhy v soutěži A’ DESIGN 2020 (7/10)

V těchto nejistých dobách A 'Design Awards 2020 oznámila výsledky za rok 2020. Ocenění A 'Design Awards, se zaměřují na vytvoření seznamu nejlepších návrhů v mezinárodním měřítku napříč všemi obory.  Cena a soutěž A 'Design Award jsou více než pouhý program ocenění. Aktivně hledá dobrý design, uvádí jej na trh, přináší hodnotu projektu a designérovi poskytuje široké škálu služeb s přidanou hodnotou, jako je specializovaná PR kampaň, online výstava a dokonce i platforma pro prodej návrhu. 
7/10
Sada Hubless - skládací kolo od Gianluca Sada

Jedinečný skládací design Hubless Bike umožňuje poskládání kola do rozměrů, které jsou sotva větší než slunečník na pláži. Zatím je ve fázi prototypu. Budoucí verze bude postavena z hliníku a uhlíkových vláken. Kolo bude jak lehké, tak kompaktní, takže můžete doslova jezdit na kole, kdy potřebujete, a přenášet ho skoro jako skateboard. 
zdroj: https://www.yankodesign.com/


Vstřikování plastů - vybrané názvosloví

Aditiva - Tyto sloučeniny se přidávají do polymerů, aby se zlepšil celkový výkon a vzhled hotových výrobků. Klíčovým trendem v této oblasti je používání přísad, které jsou vyrobeny z organických materiálů, jako jsou skořápky, buničiny, rýžové trupy nebo materiály, které zlepšují biologickou rozložitelnost plastu.

Žíhání - Žíhání je zahřívání a pomalé ochlazování plastové části, která umožňuje polymerním řetězcům zpětný ráz a uvolňuje vnitřní napětí.

Montáž - Sekundární výrobní proces spojování hotových dílů dohromady.

Vyfukování - Proces se řídí základními kroky zjištěnými při foukání skla. Předlisek (vyhřívaná plastová hmota, obvykle trubice) je nafouknuta vzduchem. Vzduch tlačí plast proti dutině formy, aby vytvořil požadovaný tvar. Po ochlazení se plast vysune. Tato metoda se používá k výrobě plastových lahví.

Bubliny - podobné puchýřům, plynovým kapsám nebo dutinám, které se vytvořily uvnitř plastu.

Dutina - Obrobený tvar uvnitř formy, který vytvořil tvar plastové součásti.

Svorka - mec…

Co je vstřikování?

Co je vstřikování? Vstřikování plastů je výrobní proces běžně používaný pro výrobu předmětů z plastového granulátu. V zásadě mnoho plastových dílů, které používáme v každodenním životě, je vstřikováno. Je to rychlý proces vytvoření velkého množství identických plastových dílů. Pružnost tvaru a velikosti dosažitelná pomocí vstřikování neustále rozšiřuje hranice designu a umožňuje značné alternativy tradičních materiálů, díky volnosti designu a nízké hmotnosti.


Jak to funguje?

Vstřikovací stroj se skládá ze tří primárních součástí - násypky, šneku a tavící komory. Plastové granule jsou přiváděny do zahřátého válce pomocí násypky. Plast, který je umístěn v násypce, je obvykle ve formě prášku nebo granulí, ačkoli některé polymery, například silikonová pryž, mohou být kapalné a nemusí být zahřívány. Materiál se poté roztaví za použití třecího účinku vratného šneku doprovázeného topnými pásy. Roztavený plast se potom vstřikuje tryskou a do dutiny formy - může se to zdát snadné, ale vstřiková…

Japonská zoo využívá ve své restauraci plyšové kapybary, aby zajistila sociální distancování

Izu shaboten zoo v japonském shizuoka zaměstnala ve své restauraci „zvířata“ plyšové zvířata kapybary, aby zajistila odpovídající sociální distancování při regulaci koronaviru. Roztomilé plyšové hračky byly strategicky rozmístěny na stolech a židlích restaurace, díky čemuž si zákazníci udrželi dostatečnou vzdálenost od sebe.


ZOO Izu shaboten byla během pandemie COVID-19 uzavřena a 16. května byla znovu otevřena s několika novými opatřeními, aby byla zajištěna bezpečnost pro návštěvníky a zaměstnance. Japonská zoo kromě masek a dezinfekce rukou "zaměstnává" jedno ze svých nejoblíbenějších zvířat, kapybaru, k udržení sociálního distancování při zachování spokojenosti zákazníků. Možná to je cesta, kterou by se mohly dát i české Zoo v Praze, Olomouci, Zlíně, Brně a dalších městech. Turistům by se to určitě líbilo.

zdroj: https://www.designboom.com/

Tiskací stroje

Tiskací stroje:
Tiskací stroje slouží pro povrchovou úpravu pásových i kusových materiálů. V praxi se můžeme setkat s tiskacím ústrojím pro tisk z hloubky, výšky a z plochy.
Tiskací ústrojí pro tisk z hloubky s krytým barevníkem je na obr.a. Tiskací válec 1 má na svém povrchu vytvořena vybrání vytvářející příslušný obrazec. Tato vybrání jsou zaplňována barvou čerpadlem 4. Přebytečná barva je z povrchu válce stírána stěrkou 3 tak, aby byl povrch zcela čistý. Barva se přenáší na potiskovaný materiál 5‚ který je přitláčen k tiskacímu válci s hlubokotiskovým vzorem podloženým válcem 6. V případě vícebarevného tisku je nutno použít několika tiskacích ústrojí uspořádaných v řadě za sebou nebo po obvodě opěrného bubnu. Vzdálenost mezi jednotlivými ústrojími je velmi krátká, což vyžaduje rychle zasychající barvy.
Tiskací ústrojí pro tisk z výšky je na obr.b a má tiskařskou barvu nanášenou na obvod tiskacího válce 1 pomocí přenášecího válce 8 a roztíracího válce 7 z barevníku 2. Na rozdíl od ti…

Vstřikovací stroje – uzavírací jednotka, plastikační a vstřikovací jednotka

Vstřikovací stroje – uzavírací jednotka, plastikační a vstřikovací jednotka:
Princip vstřikování: Tavenina se připraví v tavicí komoře vstřikovací jednotky a je vstříknuta do formy, kde zatuhne (ev. zesíťuje).
Uzavírací jednotka:
Vstřikovací stroje mají obvykle nosnou konstrukci sloupovou. Menší stroje mívají konstrukci dvousloupovou, větší čtyřsloupovou. Nosné sloupy 15 spojují jednotlivé části stroje a zároveň slouží k vedení jeho pohyblivých částí (pohyblivá část formy 10). Fréma 1 vstřikovacích strojů bývá vyrobena nejčastěji z litiny a mívá vytvořené lože s vodícími plochami umožňující pohyb vstřikovací jednotky. Otevření a bezpečné uzavření formy zajišťuje uzavírací ústrojí. Potřebná uzavírací síla je závislá na velikosti stroje, resp. na velikosti plochy průřezu výstřiku v dělicí rovině a na velikosti vstřikovacího tlaku. Uspořádání uzavírací jednotky a tuhost uzavíracího mechanismu mé rozhodující vliv na těsnost formy.
Podle druhu pohonu lze rozdělit uzavírací jednotku na:


Přímé –Je…

Co je to vytlačování plastů?

Co je vytlačování plastů? V základní technické definici jde o přeměnu tuhé plastové hmoty na tvar, který lze použít jako výrobek nebo přeměnit na použitelný výrobek.


Vytlačování plastů se používá ve třech primárních procesech výroby plastových součástí - vytlačování, vstřikování a vyfukování. Každý primární proces je jedinečný. Vytlačování je nepřetržité, vstřikování je přerušované a vyfukování je také považováno za kontinuální. Vzhledem k těmto rozdílům představuje každý proces své vlastní výzvy, ale u tohoto příspěvku se zaměříme na vytlačování. Vytlačování je nepřetržitý proces přeměny pevné plastické hmoty, pelet nebo prášku na roztavenou formu. Poté se vytlačuje přes matrici do tvaru. Tento tvar se potom pohybuje přes růyné sekundární operace, kde je ochlazován, pak řezán, stočen nebo dochází k řadě dalších možných operací. Vytlačování může být rozděleno do specifických dílčích procesů, kterými jsou fólie, foukané nebo lité filmy, profily, trubky nebo peletizace. Výstupy z těchto…

Tvarovací stroje

Tvarovací stroje:
Tvarovací stroje jsou určeny k tvarování polotovarů z plastů, nejčastěji desek nebo folií. Při tvarování mění polotovar tvar v omezeném rozsahu. Maximální změna tvaru je dána zejména vlastnostmi zpracovávaného materiálu. Polotovar (deska, folie apod.) je ohřát na teplotu tvarování a pak je vhodným způsobem vytvarován. U termoplastů je tvarovací teplota mezi teplotami Tg a Tm, u reaktoplastů se pracuje při teplotě síťování. Tvarováním se zpracovávají desky do tloušťky až 10 mm a folie od tloušťky 0,1 mm. Typickými výrobky z desek jsou velkoplošné výlisky (kryty osvětlovacích těles, kryty strojů a přístrojů, stavební díly, kufry, krabice), z folií pak obaly, kelímky apod. Tvarování za tepla probíhá za těchto operací: ohřev, tvarování, ochlazení, vyjmutí, začištění výlisku. Tvarovací stroje lze podle technologie rozdělit na mechanické a pneumatické.
Stroje pro mechanické tvarování:
Pro mechanické tvarování lze využít lisů různých konstrukcí. Mechanické tvarování však umožňuj…

Míchání kapalných směsí, středový vír, zamezení vzniku

Míchání kapalných směsí, středový vír, zamezení vzniku:
Míchadlové stroje:
Míchadlové stroje se používají k přípravě roztoků, suspenzí a lehčených hmot. Míchacího účinku se zde dosahuje míchadlem, jehož tvar i umístění v míchací nádobě se mění zejména podle druhu míchané látky. K homogenizaci dochází v zásadě: - Konvekční difúzí - tj. pohybem částic po nestejných drahách a nestejnou rychlostí - turbulentní difúzí - tj. vířivým pohybem částic - molekulovou difúzí – tj. na molekulární úrovni
Mírou homogenizačního účinku míchadla je doba potřebná k dosažení požadované koncentrace složek.
Při volbě míchacího zařízení však nestačí pouze vycházet z homogenizačních účinků daného typu míchadla. K homogenizaci jsou stejně nevýhodná míchadla, která potřebují k dosažení požadovaného stupně homogenity příliš dlouhou dobu, jako míchadla, která vyžadují nadměrně vysoký příkon.
Tvarové řešení míchadel závisí pak také na otáčkách, při kterých pracují. Některé typy pomaluběžných míchadel ukazuje obr.7.5. A ty…

Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji

Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji:
a) na trubky a profily:
Vytlačovací stroj 1 je opatřen vytlačovací hlavou na trubky 2. Vyt1ačovaná trubka vstupuje bezprostředně za hlavou do kalibrovacího ústrojí 3, kde dochází k zafixování tvaru a rozměru. Na kalibrační ústrojí navazuje chladicí vana 4 nebo sprcha, kde se trubka dále ochladí. Rychlost výrobní linky je řízena odtahem 6. Vytlačená trubka 8 se řeže na manipulační délky řezacím ústrojím 7 a jednotlivé kusy se u ukládají na paletu 8. Někdy bývá linka doplněna např. hrdlovacím zařízením, na kterém se vyrábějí hrdla pro vzájemné spojování trubek.


Kalibrační ústrojí:
Kalibrační ústrojí může být průvlakové, přetlakové a podtlakové. Průvlakové kalibrační ústrojí: Průvlakové kalibrační pouzdro je opatřeno šroubovou drážkou. Trubka procházející pouzdrem vytvoří šroubovicový kanál, kterým protéká protiproudá chladicí voda. Ochlazení povrchu trubky je natolik intenzivní, že si zachová svůj tvar a rozměr daný kalibračním pouzdrem. …

Vytlačovací stroje šnekové (průběh tavení ve šneku, princip stroje):

Vytlačovací stroje šnekové (průběh tavení ve šneku, princip stroje):
Šnekové vytlačovací stroje se vyrábějí v mnoha rozmanitých provedeních, které se od sebe mohou lišit různým provedením pracovní komory, šneku a vybavením. Schema jednošnekového vytlačovacího stroje ukazuje následující obrázek:


Surovina vstupuje do vytlačovacího stroje násypkou 4 opatřenou chladicími kanálky 5. Šnek 3 dopravuje hmotu do pracovního válce 1. Průchodem pracovním válcem se materiál mísí, hněte, homogenizuje a plastikuje. Teplo potřebné k plastikaci je dodáváno přeměnou mechanické energie i topnými pásy 12 umístěnými na obvodu pracovního válce 1. Na požadované hodnotě je teplota udržována taky chlazením vzduchem proudícím v chladicích kanálech 10. Vzduch dodávají ventilátory 9. Tavenina prochází dále vytlačovací hlavou 7 a vytlačovací hubicí 8, kde získává tvar budoucího výrobku.
Velikost vytlačovacího stroje je dána průměrem D a délkou šneku L, vztahovanou k průměru (L/D). Kratší šneky byly používány u starš…