Skip to main content

Míchací stroje pro míchání kapalin (lopatkové,…)Míchací stroje pro míchání kapalin (lopatkové,…)


Při zpracování polymerů se velmi často setkáváme s požadavkem připravovat směsi, čímž se obyčejně rozumí technologický postup, při kterém se vytváří disperze přísad v základní, zpravidla polymerní složce. Konzistence složek i hotových směsí zahrnuje prakticky všechny možné varianty. Tak se míchají latexy s přísadami a vzduchem (šlehaný latex), kapalná změkčovadla se míchají s práškovými polymery, tuhé kaučuky se míchají s práškovými či kapalnými přísadami atd. Tato vysoká proměnlivost složek směsí vyžaduje nejen vhodně upravovat míchací postupy, ale též volit vhodná zařízení. Jak patrno, jednotlivé typy míchacích zařízení nemají ostře vyhraněné oblasti použití, a zřejmě bude záležet na dalších okolnostech, které budou spolurozhodovat o konkrétním využití toho kterého typu míchacího zařízení. V úvahu mohou přicházet místní podmínky, ekonomika provozu, kvalitativní požadavky, bezpečnost práce atd.
S mícháním se také setkáváme při intenzifikaci sdílení tepla zejména u nízkoviskózních látek. K vyvození směšovacího pohybu však zde můžeme použít mechanických prostředků (míchadel) nebo proudění vzduchu (pneumatické míchání), případně proudění kapalin (hydraulické míchání).
Značná různorodost požadavků na míchací zařízení je také příčinou jejich obtížného třídění. Kvůli přehlednosti budeme míchací zařízení rozlišovat především podle jejich konstrukce
Lehké míchací stroje
K míchání nízkoviskózních, případně dobře sypatelných látek lze použít lehká zařízení. Lze je charakterizovat poměrně nízkým instalovaným výkonem, vztaženým na celkový nebo užitečný objem míchací nádoby. Konstrukční provedení lehkých míchacích strojů se však značně různí, zejména podle druhu míchaného materiálu a požadovaného výkonu.
Bubnové míchačky
Míchacího účinku se zde dosahuje pohybem míchací nádoby a uplatněním tíhových sil. Nejjednodušší jsou sudy zčásti naplněné míchaným materiálem, které se otáčejí kolem vlastní osy (A) nebo kolem osy, která je různoběžná k ní a skloněná pod úhlem α (B,C). Také lze upravovat tvar nádoby (D,E,F). Na míchaný materiál v bubnových míchačkách působí jen nepatrné smykové síly. Proto se tímto způsobem obtížně míchají materiály, které mají sklon k tvorbě hrudek. Také se v nich připravují viskózní roztoky. Intenzita míchání se zvyšuje vnitřní vestavbou, nebo se zabudovává míchadlo. Vestavbu zpravidla tvoří příčky a žebra, která usměrňují tok materiálu při pohybu bubnu.

Mírou účinnosti míchacího procesu je zpravidla doba potřebná k dosažení požadované homogentiny směsí. Pro daný typ bubnové míchačky tato doba závisí zejména na hustotě a velikosti částic jednotlivých složek směsi, velmi jemné částice mívají tendenci se odlučovat.


Míchadlové stroje
Míchadlové stroje se používají k přípravě roztoků, suspenzí a lehčených hmot. Míchacího účinku se zde dosahuje míchadlem, jehož tvar i umístění v míchací nádobě se mění zejména podle druhu míchané látky. K homogenizaci dochází v zásadě:
-        Konvekční difuzí – pohybem částic po nestejných drahách a nestejnou rychlostí
-        Turbulentní difuzí – vířivým pohybem částic
-        Molekulovou difuzí – na molekulární úrovniC0 – počáteční koncentrace přídavné složky ve směsi (pro čas t = 0)
Ck – konečné koncentrace po dokonalém smíchání
C – okamžitá koncentrace ve sledovaném místě
Tvarové řešení míchadel závisí pak také na otáčkách, při kterých pracují. Kotvové míchadlo (A) vytváří v nádobě převážně obvodové proudění. Obvodová rychlost bývá zpravidla 0,5 až 2 m.s-1. Kotvová míchadla jsou vhodná k míchání v nádobkách opatřených ohřívacím nebo chladícím pláštěm. Pohyb kapaliny pak podporuje sdílení tepla. Šneková míchadla (B,C) vytvářejí intenzivní cirkulaci míchané kapaliny převážně v axiálním směru.
Planetové míchačky
K přípravě past a roztoků se používají míchačky, jejichž míchadlo se otáčí jednak kolem vlastní osy, jednak kolem osy nádoby, koná tedy planetový pohyb. Míchadla mohou být lopatková nebo kotvová, případně zámková. Míchací nádoba je uzpůsobena pro jednoduchý transport. Lopatková míchadla mají pohon přes převodovku od elektromotoru. Pohon i s míchadly se může pneumaticky nebo hydraulicky zvedat, aby se umožnila manipulace s míchací nádobou. Středění a utěsnění nádoby zajišťuje kuželový nákružek. Míchání může případně probíhat i za sníženého tlaku. Má-li nádoba topný plášť, lze také míchat za zvýšených teplot.


Kuželové míchačky
Kuželové míchačky patří k pomaluběžným míchačkám, kdy rychlost míchání obyčejně nepřekročí 2 m.s-1.
Kuželová nádoba je ve spodní části opatřena výpustí. V nádobě je uložen šnek, který koná planetový pohyb. Pohon se odvozuje přes ozubené převody z1 – z6 a z10 – z13. Šnek dopravuje materiál vzhůru a současně ho promíchává pohybem kolem osy kuželové nádoby. Poměr rychlosti unášivého a rotačního pohybu šneku asi 1:8.

Comments

Popular posts from this blog

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Historie vstřikování

Americký vynálezce John Wesley Hyatt spolu se svým bratrem Isaiahem patentoval v roce 1872 první vstřikovací stroj. Tento stroj byl relativně jednoduchý ve srovnání s dnes používanými stroji: fungoval jako velká podkožní jehla a pomocí pístu vstřikoval plast prostřednictvím vyhřívaného válce do formy. V průběhu let tento průmysl postupoval pomalu a vyráběl produkty, jako jsou obojky, knoflíky a hřebeny na vlasy.

Němečtí chemici Arthur Eichengrün a Theodore Becker vynalezli první rozpustné formy acetátu celulózy v roce 1903, což bylo mnohem méně hořlavé než dusičnan celulózy. Nakonec byl k dispozici v práškové formě, ze které byl snadno vstřikován. Arthur Eichengrün vyvinul první vstřikovací lis v roce 1919. V roce 1939 Arthur Eichengrün patentoval vstřikování plastikovaného acetátu celulózy.

Průmysl se ve 40. letech 20. století rychle rozrůstal, protože druhá světová válka vyvolala obrovskou poptávku po levných masových výrobcích. V roce 1946 postavil americký vynálezce James Watson …