Skip to main content

Míchání sypkých směsí – míchačka kuželová, míchačka fluidníMíchání sypkých směsí – míchačka kuželová, míchačka fluidní

Míchačka kuželová:    I/0171

Kuželové míchačky patří k pomaluběžným míchačkám, kdy rychlost míchání obyčejně nepřekročí 2 m/s.


Kuželová nádoba 1 je ve spodní části opatřena výpustí 4. V nádobě je uložen šnek 2, který koná planetový pohyb. Pohon se odvozuje přes ozubené převody. Šnek dopravuje materiál vzhůru a současně ho promíchává pohybem kolem osy kuželové nádoby. Poměr rychlosti unášivého a rotačního pohybu šneku bývá asi 1:8. Působiště síly můžeme předpokládat v polovině délky šneku na jeho vnějším poloměru.
Šnek je třeba dimenzovat na ohyb a na axiální zatížení. Kuželové míchačky se stavějí s objemem asi 0,05 až 3 m3. Používají se k míchání sypkých i kapalných látek. Dají se také použít jako míchané zásobníky.


Fluidní míchačky:  I/0173

Fluidní míchačky se používají k přípravě sypkých směsí. Sypký materiál se intenzívním mícháním provzdušní natolik, že se chová jako kapalina, a lze do něho dávkovat i kapalné složky jako například změkčovadla. Při míchání se materiál zahřívá a původní práškový materiál vytváří hrubší částice tzv. hrudky. Zamíchaná směs je horká a může se přímo zpracovat na granulát či fólie. Má-li se však skladovat, musí se směs přiměřeně ochladit. V takovém případě je třeba zařadit za sebou dva stupně, z nichž se první označuje jako horký a druhý jako chladný stupeň – dvoustupňová fluidní míchačka.
Horký stupeň tvoří válcová nebo mírně kuželová nádoba s vertikální osou. Nádoba 1 je opatřena topným pláštěm a tepelnou izolací. Ve spodní části nádoby je umístěno míchadlo 2 zpravidla turbinového typu, které uvádí navážku do vířivého pohybu (do vznosu). Nádoba 1 se vyprazdňuje výpustí 6, která se uzavírá pneumaticky. Velikost nádoby bývá v dosti širokých mezích. Větší objemy se dělí do dvou menších, uspořádaných vedle sebe tak, že se míchané objemy spolu poněkud překrývají. Sníží se tím výška náplně a příkonové špičky při rozběhu. Nádoby se plní na 20 — 70 %.
Míchadla jsou řešena v různém provedení podle druhu míchaného materiálu. Často se umísťuje několik míchadel na společném hřídeli nad sebou. Míchadla mají lopatky natočené tak, aby střídavě usměrňovaly tok materiálu nahoru a dolu. první lopatky u dna usměrňují tok  materiálu nahoru. Odstředivé síly z rotace ženou částice ke stěnám nádoby. Podél nich pak stoupají nahoru, aby se axiálním pobytem vracely zpátky k míchadlům. Tak se vytvoří typicky vířivý pohyb v celém objemu náplně.

Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…

Historie vstřikování

Americký vynálezce John Wesley Hyatt spolu se svým bratrem Isaiahem patentoval v roce 1872 první vstřikovací stroj. Tento stroj byl relativně jednoduchý ve srovnání s dnes používanými stroji: fungoval jako velká podkožní jehla a pomocí pístu vstřikoval plast prostřednictvím vyhřívaného válce do formy. V průběhu let tento průmysl postupoval pomalu a vyráběl produkty, jako jsou obojky, knoflíky a hřebeny na vlasy.

Němečtí chemici Arthur Eichengrün a Theodore Becker vynalezli první rozpustné formy acetátu celulózy v roce 1903, což bylo mnohem méně hořlavé než dusičnan celulózy. Nakonec byl k dispozici v práškové formě, ze které byl snadno vstřikován. Arthur Eichengrün vyvinul první vstřikovací lis v roce 1919. V roce 1939 Arthur Eichengrün patentoval vstřikování plastikovaného acetátu celulózy.

Průmysl se ve 40. letech 20. století rychle rozrůstal, protože druhá světová válka vyvolala obrovskou poptávku po levných masových výrobcích. V roce 1946 postavil americký vynálezce James Watson …