Skip to main content

Recyklace výrobků z pryže, výroba regenerátu – rozdělení a normalizace v oboru1.     Recyklace výrobků z pryže
Protektorování je oprava celé oběžné plochy opotřebené pneumatiky navulkanizováním nového pryžového povlaku. Byla by to z hlediska ekologie ideální cesta recyklace, pokud by nedocházelo ke stárnutí pneumatik. I nepoužitá pneumatika se díky samovolným degradačním procesům stává po 6 až 7 letech z hlediska bezpečnosti nepoužitelnou.
Využití jako palivo Výhřevnost pryžového odpadu z pneumatik je poměrně vysoká (cca 30 MJ.kg-1). V některých zemích elektrárny a teplárny využívají tento odpad jako palivo. Nejčastěji se odpad využívá jako přídavné palivo v cementárenských pecích. Obsah síry (1 - 2%) není na závadu, neboť vzniklý SO2 se váže na alkalické složky cementu. Výhřevnost odpadu je sice velká, ale vzhledem k velké spotřebě energie při výrobě pneumatik nepředstavuje energetické využití ideální řešení. Navíc se nevratně přemění chemická surovina.
Chemické zpracování Pyrolýzou (tepelný rozklad organických látek) lze získat směs uhlovodíků a využitelné saze.
Zpracování pryžové drti
Z odpadních pneumatik se získává drcením a tříděním kvalitní pryžový granulát, který lze dále zpracovávat do různých typů produktů a způsobu využití. Při této technologii se především využívá elastických vlastností pryže, její stálost, dlouhá životnost při relativně neměnných vlastnostech a v dnešní době velmi ceněná možnost opětovné recyklace, stane-li se daný výrobek zastaralým, nepotřebným, či jinak dále nevyužitelným. Komunální sféra Především se zde jedná o zpříjemnění chůze příp. pohybu obecně, sportovních aktivit, rekreačních aktivit apod. Do oblasti komunální sféry můžeme zařadit zejména povrchy různých sportovišť, hřiště, tělocvičny, fitness-centra, pěší zóny, rekreační plochy, obložení teras a balkónů, elastické dlažby z materiálu GR800, obrubníky, schodnice, bezbariérové náběhy, retardery apod. Oblast elastických povrchů je velmi rozmanitá z hlediska použití (aplikací), rozměrů, tvarů, resp. i barev. Doprava Oblast tlumení vibrací a hluku v dopravě představuje jeden z hlavních výrobních směrů a jeho úspěšnost a atraktivnost spočívá v prodeji nikoliv jednotlivých dílů, nýbrž celých tlumících systémů.

2.     Výroba regenerátu – rozdělení
Zpracování staré pryže na regenerát. Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a saze. Některé procesy používají pyrolýzu spojenou s hydrogenací. Vzniká směs nasycených uhlovodíků, síra se převede na H2S.
Materiál ze starých pneumatik se smíchá s vhodnými mikroorganismy v kyselém prostředí při teplotě asi 70oC. Mikroorganismy naruší vazby C-S a připraví tak materiál k novému použití.
Chronologicky nejstarší je čistě mechanický způsob rozemílání až na jemný prach, který se přidával do nových směsí (ojediněle se tento způsob užívá dosud - je to jediný způsob pro využití tvrdé pryže).
Další způsoby regenerace pak byly doplňovány zpracováním tepelným a chemickým (působení vodní páry, alkálií, roztoků solí, organických rozpouštědel, olejů). Oleje se přidávají vždy jako změkčovadlo, regenerace se provádí v autoklávu. Při regeneraci dochází k trhání sítě, zkracování řetězců a vzniku nových dvojných vazeb, což umožňuje novou vulkanizaci. Pro vznik kvalitního regenerátu musí být pryž zbavena textilu.
Zpracování použitých výrobků z vulkanizátu – gumy:
-        výroba drti
-        pyrolýza
-        výroba regenerátu
-        spalování
-        skládkování
Výroba regenerátu:
-        výrobu regenerátu nezískáme původní kaučuk
-        je důležitou surovinou
-        má řadu výhodných vlastností

Podstata regenerace vulkanizátu:
-        působení mechanické a tepelné energie
-        působení chemických činidel (pro vulkanizáty obsahující syntetické kaučuky)
Hlavní způsoby výroby regenerátu:
-        třídění vulkanizátu podle kaučuku
-        úprava k regeneraci (řezání, drcení, mletí, odstraňování textilu)
-        vlastní regenerace
-        zjemňování regenerované drti na čtyřválcových bateriích
Třídění: technologický odpad, sběrný odpad
Řezání: jednoúčelové stroje – obrábění, broušení, drásání
Drcení: drtící a třídící linky
Způsoby regenerace:
  • Parní způsob:
-        Preparátorový způsob – rozemletá drť se promíchá s 5 – 15% regeneračního oleje a vyhřívá se přímo v tlaku 0,3 – 1,2 MPa.
-        Nízkotlaký způsob – používá se pro NR, přehřátá pára 200˚C.
-        Vysokotlaký způsob – pára má 2 – 4 MPa a čas je 30 – 90 minut
  • Vařákový způsob (nejrozšířenější):
-        Alkalický – louh sodný + změkčovadla, tlak 2 – 2,5 MPa, teplota 190 - 200˚C, čas 6 – 12 hod, objem až 10 m3, odsstraní se textil.
-        Vodně neutrální – je to méně vhodný způsob, protože je energeticky náročnější.
  • Mechanické způsoby:
-        Reclaimator – kontinuální výroba.
-        Lancaster-Banbury – hnětení za vysokých smykových sil po dobu 3 – 10 minut při teplotě 220 – 290 ˚C.
-        Termomechanický způsob – vulkanizát bez obsahu vláken
  • Zjemňování regenerátu:
-        4 válcové baterie s vysokou frikcí 1:2,5 a štěrbinou 0,06 – 0,12 mm.


3.     Normalizace v oboru
ISO 9001(Systém managementu jakosti): „návod“ pro nastavení základních řídících procesů v organizaci. Má za úkol pomoci organizaci neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb a také zajišťovat spokojenost jejich zákazníků. Jedná se o procesně orientovanou normu. U všech norem ISO je vyžadována následná certifikace zavedeného systému řízení v organizaci, jejím výstupem je mezinárodně uznávaný certifikát.
VDA 6.1: Jedná se o německý systém managementu kvality, jehož obsahem jsou předpisy pro specifickou oblast, jíž je automobilový průmysl. Obsahem normy je stejně jako u normy QS 9000 plné znění normy ISO 9001, která je ještě doplněna o další požadavky, které jsou v automobilovém průmyslu specifické jako např. požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování.
QS 9000: je americkou oborovou normou automobilového průmyslu. Základem je plné znění normy ISO 9001. K normě ISO 9001 jsou zde dodány další požadavky automobilového průmyslu, kterými jsou především požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování. Těmto předepsaným požadavkům musí poté vyhovět každý dodavatel pro automobilový průmysl.
Další normy ČSN dle normalizace v oboru (ITC Zlín) např:
-        ČSN 620002: Třídění a označování pryže
-        ČSN ISO 1629: Kaučuky a latexy - označování
-        ČSN EN ISO 18064: Termoplastické elastomery – klasifikace a názvosloví
-        ČSN 623006: Přírodní kaučuk v blocích

Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtokupokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapalinyjednoduché řešeníDoprava kapalin přetlačováním
používané v praxijednoduchéspolehlivékapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinu


Doprava kapalin čerpadly
nejvíce rozšířenálibovolný směr transportudoprava na velké vzdálenostikonstantní průtokpřesné dávkování

Druhy čerpadel:


Objemová čerpadla (hydrostatické)
dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemupracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotačnípráci při malých rychlostech
Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…