Skip to main content

Stavba zpracovatelského stroje (části, linky)


Linka pro zpracování polymerů se řídí stejnými ohledy jako zpracovatelské linky na jiné druhy materiálů. Musí být dosaženo dostatečné produktivity stroje a plánované návratnosti řešení a s tím spojené ceny řešení. Výrobní zařízení by mělo být navrženo tak, aby bylo dostatečně efektivní v kooperaci s ostatními stroji v procesu. Každý zpracovatelský stroj se skládá z hlavních částí, jsou to části:
  • pohonová
  • funkční
  • ovládací

Části stroje jsou spojené rámem stroje, který dodává potřebnou tuhost zpracovatelského stroje.

Pohon strojů se dělí na:
  • jednotkový - je přiřazen vždy k jedné jednotce zpracovatelského stroje


  • skupinový - pohon je určen pro určitou skupinu více jednotek


  • centrální - centrální pohon pohání celý zpracovatelský stroj a všechny jeho dílčí jednotky


Nejvíce využívaný je pohon jednotkový. Centrální výjimečně.


Životnost  zpracovatelského stroje - je časové období, ve kterém je stroj schopný pracovat za obvyklých podmínek a za obvyklého vytížení, které je udáno při objednávce/designování stroje. Životnost je technická, kdy záleží na jednotlivých prvcích stroje a jejich životnosti a také morální životnost, což je životnost dána postupným zastaráváním stroje z hlediska technického pokroku.

Rámy strojů - zajišťují polohu jednotlivých uložených zařízení stroje. Zajišťuje tuhost, pevnost. teplotní roztažnost stroje. Konstrukce rámů bývaji odlévané nebo svařované.

Pohony - skládají se z hnacího motoru, převodovky. Zpracovatelské stroje v plastikářské výrobě nejčastěji využívají elektromotory a hydromotory, ale také pneumatické motory. Ve výjimečných případech se můžeme setkat se zážehovými motory.

Měření a regulace - zpracovatelské stroje si musí udržovat konzistentní produkci a proto je nutné průběžné měření požadovaných veličin, ať už se jedná o teplotu nebo délkové rozměry. Měřidla se dělí na integrované, kdy podle naměřených veličin stroj automaticky modifikuje proces tak, aby byl výrobek stále stejný, nebo externí měřící přístroj, kdy je nutné odečíst výsledek a poté učinit patřičné kroky pro korekci výroby zpracovatelského stroje.
Měření teploty je tlakové, kapalinové, bimetalické, termoelektrické, odporové a další.  
Měření tlaku se provádí tlakovými čidly.
 Měření rozměrů - dotykové a bezdotykové. U bezdotykového se používají radioaktivní izotopy. Tloušťka fólií se měří infračerveným zářením, laserem. U vytlačovaných trubek se používá ultrazvuk.

Ovládací systémy - přímé a nepřímé. Mohou být mechanické, elektrické, hydraulické, pneumatické. 

U zpracovatelských strojů je nutné dbát na bezpečnost (safety first) a poté také na, co možná nejvýhodnější stupeň automatizace a minimalizace výrobních chyb v procesu.

Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtokupokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapalinyjednoduché řešeníDoprava kapalin přetlačováním
používané v praxijednoduchéspolehlivékapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinu


Doprava kapalin čerpadly
nejvíce rozšířenálibovolný směr transportudoprava na velké vzdálenostikonstantní průtokpřesné dávkování

Druhy čerpadel:


Objemová čerpadla (hydrostatické)
dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemupracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotačnípráci při malých rychlostech
Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…