Skip to main content

Tvarovací stroje


Tvarovací stroje:

Tvarovací stroje jsou určeny k tvarování polotovarů z plastů, nejčastěji desek nebo folií. Při tvarování mění polotovar tvar v omezeném rozsahu. Maximální změna tvaru je dána zejména vlastnostmi zpracovávaného materiálu. Polotovar (deska, folie apod.) je ohřát na teplotu tvarování a pak je vhodným způsobem vytvarován. U termoplastů je tvarovací teplota mezi teplotami Tg a Tm, u reaktoplastů se pracuje při teplotě síťování.
Tvarováním se zpracovávají desky do tloušťky až 10 mm a folie od tloušťky 0,1 mm. Typickými výrobky z desek jsou velkoplošné výlisky (kryty osvětlovacích těles, kryty strojů a přístrojů, stavební díly, kufry, krabice), z folií pak obaly, kelímky apod. Tvarování za tepla probíhá za těchto operací: ohřev, tvarování, ochlazení, vyjmutí, začištění výlisku.
Tvarovací stroje lze podle technologie rozdělit na mechanické a pneumatické.

Stroje pro mechanické tvarování:

Pro mechanické tvarování lze využít lisů různých konstrukcí. Mechanické tvarování však umožňuje vyrábět výrobky omezené hloubky, neboť při tomto způsobu zpracování dochází k velmi nepříznivému zeslabování stěn.

- Mechanické tvarování desek:

Velkoplošné tvarovací stroje pro výrobky větších rozměrů mívají většinou stolovou konstrukci. Vzhledem k obtížné manipulaci se polotovar ohřívá nad tvarovací formou.
            Předehřátá deska 1 se vloží mezi tvárník 3 a tvárnici 2. Pohyb tvárníku je odvozován od pneumatickomechanického pohonu vytvořeného pneumatickými válci 4 a pákovými převody 5. Dociluje se velmi příznivých silových a rychlostních poměrů. Nevýhodou tohoto uspořádání je poměrně obtížná manipulace s předehřátým materiálem.

- Mechanické tvarování folií:

            Vzhledem k malým tloušťkám je možno ohřev zařadit přímo do tvarovacího procesu. Stroje jsou určeny pro hromadnou výrobu zejména obalových materiálů ve tvaru kelímků, misek a uzavíracích víček. Mohou pracovat cyklicky nebo kontinuálně. Folie prochází ohřívacím tunelem. K ohřevu dochází konvekcí (cirkulujícím horkým vzduchem), kondukcí (kontaktem folie e ohřívanou plochou), pomocí zářičů popř. kombinací kondukce a sáláním. Předehřátá folie vstupuje mezi tvárník a tvárnici, kde dochází k vytvarování. Přerušovaný pohyb je vyvozován pomocí pneumatického válce. U kontinuálního mechanického tvarování je folie tvarována řadou tvárníků a tvárnic nesených na řetězech. Pohyb ve směru lisování je pomocí šablony. Výlisek je z folie po dokončení tvarování vystřihnut a zůstává na tvárníku, ze kterého je stažen vyhazovačem. Vyhazovač je ovládán mechanicky nebo pneumaticky. Konstrukce tohoto zařízení je poměrně složitá. Další nevýhodou je nutnost výroby velkého množství forem, což znesnadňuje změnu vyráběného sortimentu.
Stroje pro pneumatické tvarování:

Stroje pro pneumatické tvarování pracují buď s přetlakem nebo podtlakem popř. ve vzájemné kombinaci. Mohou být těž doplněny mechanickým předtvarováním.

- Pneumatické tvarování desek:

Příkladem může být dvojitý podtlakový tvarovací stroj (viz obrázek). Deska 5 je upnuta nad tvárnicí 4. Ohřev zajišťuje otočný topný panel 6. Zatímco na jedné polovině probíhá ohřev a tvarování, na druhé polovině je výrobek vyjímán z tvárnice 4 a připravován další polotovar. Jakmile je deska 5 prohřáta na tvarovací teplotu, spojí se prostor ve tvárnici 4 uzavřený deskou 5 se zásobníkem podtlaku a přetlakem vnější atmosféry se deska vytvaruje. Pak následuje ochlazení a vyjímání výrobku. Zásobník podtlaku je napojen na vývěvu 2, která udržuje tlak v zásobníku na požadované hodnotě.


- Pneumatické tvarování folií:

Kontinuelně pracující podtlakové rotační zařízení na výrobu kelímků ukazuje následující obrázek. Folie je odvíjena z balíku 1 a přes váleček 2 je zaváděna pod topný panel 3. Tvárnice 4 jsou spojeny odsávacími kanálky s podtlakovou komorou 5 . Vnějším přetlakem dojde k vytvarování a ochlazení. Je-li výrobkem kelímek, prochází vytvarovaná část ještě vystřikovacím ústrojím.
I

Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtokupokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapalinyjednoduché řešeníDoprava kapalin přetlačováním
používané v praxijednoduchéspolehlivékapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinu


Doprava kapalin čerpadly
nejvíce rozšířenálibovolný směr transportudoprava na velké vzdálenostikonstantní průtokpřesné dávkování

Druhy čerpadel:


Objemová čerpadla (hydrostatické)
dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemupracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotačnípráci při malých rychlostech
Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…