Skip to main content

Výroba lehčených plastů PVC, PS, PO, PUR


 Výroba lehčených plastů PVC, PS, PO, PUR


Lehčené PUR:
Příprava lehčených PUR je založena na reakci izokyanátu s vodou nebo polyoly za
současného uvolňování CO2. Jako polyoly se používají nízkomolekulární polyestery nebo
polyétery připravené reakcí dvojsytných kyselin s vícesytnými alkoholy.
Výsledná tuhost lehčeného PUR závisí na výběru a dávkování polyolů a izokyanátů
jakož i dalších složek (urychlovače, plniva, emulgátory, barviva, aj.).
Jednotlivé složky se homogenizují za intenzivního míchání a směs se odlévá do forem
nebo na pás. Mohou se směšovat přímo nebo lépe ve dvou stupních. Nejprve se připraví
předpolymer z části polyolu a katalyzátoru. Ve druhém stupni se pak míchá předpolymer a
zbývající části polyolů s ostatními přísadami. Přitom se také může dispergovat vzduch.
Použití předpolymeru umožňuje lepší ovládání síťovacího procesu. Při expanzi se zvýší
teplota, která stačí k dokončení síťovací reakce. Pro urychlení se však používá předehřevu.
Zesíťovaná pěna se nechává dozrát 1 – 2 dny.
Lehčený PS:
Lehčený PS lze připravit více způsoby. Nejběžnější je nízkotlaký způsob. PS pro
lehčení se zahřeje na teplotu nad Tg. Přítomné nadouvadlo se odpaří a vytvoří lehčenou
strukturu. S výhodou lze použít vodní lázně s intenzivním mícháním. Předpěněný PS se
ochladí a dopravuje do zásobníku, kde se nechá odležet. Při tom se vyrovnají difúzními
pochody tlaky v dutinách s vnějším atmosférickým tlakem. Odležené kuličky se plní podle
hmotnosti do forem, které mají perforované stěny. Následuje ohřev párou s přetlakem až 0,28
MPa. Teplota při tom dosahuje 140º C. Částice se stanou lepivými a spojí se tlakem od
dokončující se expanze. Vzniklý blok se před vyjmutím z formy musí ochladit alespoň na 50º
C. Bloky se potom řežou do desek. Lze ho i vytlačovat do různých profilů na vytlačovacích
linkách (delší šnek, malý kompresní poměr).
Lehčený PVC:
Lehčený PVC lze připravit více způsoby. PVC se předmíchá se stabilizátory,
nadouvadly a modifikačními přísadami. Směs se homogenizuje na kulových mlýnech nebo na
rychloběžných míchačkách za intenzivního ochlazení. Z práškové směsi se po odležení lisují
tablety. Teplota při lisování se programově mění až na 180º C a tlaky dosahují 30 – 50 MPa.
Forma musí být dokonale těsná, aby rozkladné produkty z nadouvadla nemohly uniknout. Pro
usnadnění rozkladu se mohou přidávat katalyzátory. Vylisovaná tableta se v tlaku ochladí a
vyjme z formy. Rozměr tablety je omezen rozměrem lehčeného bloku. Tableta se znovu
ohřeje nad teplotu Tg nejlépe ve vodní lázni při čemž nastane expanze. Lineárně se při tom
zvětší rozměry asi na trojnásobek. Expandovaný blok se kalibruje na tloušťku a ochladí se.
Potom se formátuje, případně rozřezává na desky.

Comments

Popular posts from this blog

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Historie vstřikování

Americký vynálezce John Wesley Hyatt spolu se svým bratrem Isaiahem patentoval v roce 1872 první vstřikovací stroj. Tento stroj byl relativně jednoduchý ve srovnání s dnes používanými stroji: fungoval jako velká podkožní jehla a pomocí pístu vstřikoval plast prostřednictvím vyhřívaného válce do formy. V průběhu let tento průmysl postupoval pomalu a vyráběl produkty, jako jsou obojky, knoflíky a hřebeny na vlasy.

Němečtí chemici Arthur Eichengrün a Theodore Becker vynalezli první rozpustné formy acetátu celulózy v roce 1903, což bylo mnohem méně hořlavé než dusičnan celulózy. Nakonec byl k dispozici v práškové formě, ze které byl snadno vstřikován. Arthur Eichengrün vyvinul první vstřikovací lis v roce 1919. V roce 1939 Arthur Eichengrün patentoval vstřikování plastikovaného acetátu celulózy.

Průmysl se ve 40. letech 20. století rychle rozrůstal, protože druhá světová válka vyvolala obrovskou poptávku po levných masových výrobcích. V roce 1946 postavil americký vynálezce James Watson …