Skip to main content

Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji
Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji:

a) na trubky a profily:

Vytlačovací stroj 1 je opatřen vytlačovací hlavou na trubky 2. Vyt1ačovaná trubka vstupuje bezprostředně za hlavou do kalibrovacího ústrojí 3, kde dochází k zafixování tvaru a rozměru. Na kalibrační ústrojí navazuje chladicí vana 4 nebo sprcha, kde se trubka dále ochladí. Rychlost výrobní linky je řízena odtahem 6. Vytlačená trubka 8 se řeže na manipulační délky řezacím ústrojím 7 a jednotlivé kusy se u ukládají na paletu 8. Někdy bývá linka doplněna např. hrdlovacím zařízením, na kterém se vyrábějí hrdla pro vzájemné spojování trubek.Kalibrační ústrojí:

Kalibrační ústrojí může být průvlakové, přetlakové a podtlakové. Průvlakové kalibrační ústrojí: Průvlakové kalibrační pouzdro je opatřeno šroubovou drážkou. Trubka procházející pouzdrem vytvoří šroubovicový kanál, kterým protéká protiproudá chladicí voda. Ochlazení povrchu trubky je natolik intenzivní, že si zachová svůj tvar a rozměr daný kalibračním pouzdrem. Průvlaková kalibrace není vhodná pro tenkostěnné trubky.
Přetlakové kalibrační ústrojí pracuje s přetlakem vzduchu uvnitř trubky, který přitláčí trubku ke stěnám kalibračního pouzdra. Vzduch se přivádí do trubky přes vytlačovací trn. Pouzdro je chlazeno vodou. Tento způsob kalibrace je vhodný pro trubky i duté profily.
Podtlakové kalibrační ústrojí: Kalibrační pouzdro je rozděleno do tří pásem, z nichž obě krajní jsou chlazena vodou protékající chladicími komorami . Střední pásmo je napojeno na podtlak. V důsledku rozdílu tlaků nad a pod stěnou, dolehne trubka na chladné stěny a přiměřeně se ochladí. Tento způsob kalibrace je vhodný pro členité duté profily. Nehodí se pro trubky malých rozměrů a trubky tlustostěnné.Odtah:

Pracovní rychlost trubky se nastavuje odtahem. Tažnými orgány bývají řetězy, článkové pásy, dopravní pásy nebo kotouče.
Tažné řetězy bývají rozmístěny rovnoměrně kolem trubky. Jsou to Gallovy řetězy, jejichž články jsou opatřeny pryžovými polštářky. Řetězy jsou radiálně nastavitelné, což umožňuje použít tohoto typu odtahu pro různé průměry trubek.
Ploché profily se většinou odtahují pryžovými nebo textilními dopravními pásy. Článkové dopravníky jsou univerzálním tažným orgánem. Uzavřené i otevřené profily lze odtahovat i tažnými kotouči.

Řezací ústrojí:

Řezací ústrojí bývá obvykle tvořeno kotoučovou pilou s vlastním pohybem. Činnost řezacího ústrojí je však spojena s odtahovým ústrojím a měřidlem délky, na jehož impuls je uváděno do činnosti. Nosič řezacího ústrojí se při řezání pohybuje současně s vytlačovanou trubkou. Po ukončení řezu se vrací zpět do výchozí polohy. Podle řezného pohybu kotoučové pily rozeznáváme uspořádání s pilou výkyvnou nebo planetovou. Planetové řezací ústrojí má jednu nebo dvě kotoučové pily, které obíhají kolem trubky.
b) na vyfukované folie:

Linka na vyfukované folie se může vyskytovat podle uspořádání odtahu ve třech provedeních: s horním, spodním nebo přímým odtahem. Nejčastěji se vyskytují linky s horním odtahem. Vytlačovací stroj je opatřen hlavou pro vyfukování folií 2. Vytlačená hadice (folie) se určitým přetlakem vyfoukne a chladí vzduchem, přiváděným chladicím prstencem 3. Chladicí prstenec zaručuje rovnoměrné ofukování folie po celém obvodu. Vzduch se do hadice přivádí trnem. Vyfouknutá hadice 5 se postupně chladí. Délka chladicí dráhy závisí na druhu materiálu, tloušťce folie a rychlosti vytlačování (odtahu). Ochlazená folie se skládá mezi skládacími deskami 6 a uzavírá odtahovacími válci 7. Rychlostí odtahu se reguluje podélné prodloužení a tím i tloušťka folie. Folie se navíjí na navíjecím zařízení 9, které bývá obvykle dvojité. V případě potřeby je možno složenou folii jednostranně nebo oboustranně ořezávat.c) na oplášťování:

            Vodič určený k oplášťování se odvíjí z cívky 1. Prochází naváděcím zařízením 2 do předehřívacího zařízení 3. Vytlačovací stroj 4 je opatřen příčnou oplášťovací hlavou 5‚ do které vstupuje předehřátý vodič. Vytvořený plášť je ochlazen průchodem chladicí vanou 6. Kontrola průměru, souososti a neporušenosti pláště je prováděna na kontrolním zařízení 7. Na
zařízení 8 jsou dále kontrolovány elektrické vlastnosti obalu. Rychlost výrobní linky určuje odtah 9 tvořený dvěma kladkami. Oplášťovaný vodič je navíjen na navíjecím zařízení 11 na cívky. Výměnu cívek bez přerušení chodu linky umožňuje zásobník 10.Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtokupokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapalinyjednoduché řešeníDoprava kapalin přetlačováním
používané v praxijednoduchéspolehlivékapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinu


Doprava kapalin čerpadly
nejvíce rozšířenálibovolný směr transportudoprava na velké vzdálenostikonstantní průtokpřesné dávkování

Druhy čerpadel:


Objemová čerpadla (hydrostatické)
dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemupracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotačnípráci při malých rychlostech
Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…