Skip to main content

Základní vlastnosti vulkanizátu, viskoelastické modely
1.     Vyjmenujte a definujte základní vlastnosti vulkanizátu
Základní vlastnosti vulkanizátu
-        Tvrdost: odolnost proti vnikání definovaného tělesa za působení konstantní síly po definovanou dobu do měřeného vzorku.
o   můžeme jí měnit:
§  typem plniva a plněním: aktivní – saze HAF, MT, FEF; speciální – tvrdost 40 – 80°ShA; neaktivní plniva na bázi Ca, Si, Přírodniny
§  vulkanizačními činidly: množstvím vulkanizačního činidla - síry
§  plniva neaktivní: kaolin, uhličitan vápenatý, kysličník křemičitý,..
-        vlastnosti tahové
-        pevnost v tahu (2 – 30 MPa): napětí při přetržení
o   Vliv:
§  Elastomer – základní vliv;
§  Vulkanizační systém – omezeně
§  Typem plniva a plněním
·       Aktivní  - saze HAF, MT, FEF, SiO2 speciální – do určité míry zvyšují
·       Neaktivní – kaolin, uhličitan vápenatý, kysličník křemičitý, atd. snižují
-        Tažnost (150 – 900 %): protažení při přetržení a udává se v procentech %; Měří se na trhacích zkušebních strojích.
-        modul pružnosti v tahu, tlaku E = 3 (5) G (0,5, - 15 MPa): napětí při definované deformaci (protažení). Měří se na trhacích strojích. Jeho velikost je časově a teplotně závislá – relaxace.
-        strukturní pevnost M300: modul pružnosti při protažení o definovanou velikost % (300%)
-        dynamické vlastnosti (hystereze): Příčinou je opakovaná deformace, ohyb, tlak, vibrace, nárazy. Popis modely, kombinace pružin a tlumících členů. Energetické ztráty se mění teplo. Měříme komplexní modul, hysterezní ztráty.
-        odolnost proti působení tekutin: Vulkanizát při styku s některými tekutinami podléhá objemovým změnám, a tím mění i fyzikální vlastnosti. Změna objemu je kladná, pak vulkanizát měkne. Pokud dojde k záporné změně, vulkanizát tvrdne. Tekutina vniká do vulkanizátu nebo z ní vyplavuje zejména změkčovadla. Měření je prováděno zkouškou botnání za definované teploty a agresivita kapaliny je měřena tzv. anilinovým bodem.
-        odolnost proti teplotám: Schopnost vulkanizátu plnit funkci v rozsahu teplot, interval použití se posunuje po ose teploty (obvykle osa x) sledujeme všechny fyzikální a chemické veličiny.
-        odolnost proti stárnutí: Schopnost odolávat působení vnějšího prostředí.
o   Stárnutí při skládání
o   Stárnutí v exploataci  (při použití)
-        odolnost proti opotřebení oděrem: Mechanismus tření je funkcí způsobu tření, teploty, prostředí, kontaktní plochy, rychlostí pohybu; měříme ztrátu objemu.
-        propustnost pro plyny: Důležitá vlastnost u plášťů pneumatik, duší apod.
o   Fickovy zákony
-        elektrické izolační vlastnosti: Vulkanizát se může připravit jako izolant i jako vodič el. proudu; hlavní kritéria izolačního materiálu jsou izolační odpor, el. pevnost
o   Závisí na frekvenci – čím vyšší frekvence tím vyšší vodivost
-        Zdravotní hlediska: Legislativní – hygienické předpisy, testy – ITC; Surovinová – garance výrobců surovin; Technologická – garance výrobce výrobku; Skladovací a logistická.
2.     Viskoelastické modelyakreslete základní 
Hookův zákon - modul pružnosti
                                          

        kde :          s – tahové napětí / Pa/
                          E – Yongův modul pružnosti / Pa/
                          e – poměrné prodloužení / - /
Smykové napětí
                                           

        kde :      τ  – smykové napětí / Pa/
                      G – modul pružnosti ve smyku / Pa/
                      γ – smyková deformace  / tg a  /
Deformace pryže za nerovnovážných podmínek
        Viskoelastické chování elastomerů
        Newtonův zákon
                                           

        kde                 
      τ – smykové napětí / Pa /
            d γ /dt – rychlost smykové deformace
        η     viskozita / cP  /
Voigtův model:


Maxwelův model – sériové řazení pružného a viskózního:

Tenzor je zobecněný vektor. Maxwell model závisí na čase.
ij …tenzorové veličiny
Dij … tenzor rychlosti deformace (s)      Charakterizuje typ toku (smykový, elongační, komb.)
h … viskozita (Pa*s)               

tij … tenzor napětí (Pa)          
       Charakterizuje napěťový stav taveniny při toku.
l … relaxační čas (s)
… kodeformační časová derivace tenzoru napětí (Pa)           


Tuckettův model – kombinace řazení předchozích dvou modelů:
       Rychlá deformace valenčních vazeb v makromolekulárních řetězcích
       Vzájemné přesuny makromolekulárních řetězců


Comments

Popular posts from this blog

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Historie vstřikování

Americký vynálezce John Wesley Hyatt spolu se svým bratrem Isaiahem patentoval v roce 1872 první vstřikovací stroj. Tento stroj byl relativně jednoduchý ve srovnání s dnes používanými stroji: fungoval jako velká podkožní jehla a pomocí pístu vstřikoval plast prostřednictvím vyhřívaného válce do formy. V průběhu let tento průmysl postupoval pomalu a vyráběl produkty, jako jsou obojky, knoflíky a hřebeny na vlasy.

Němečtí chemici Arthur Eichengrün a Theodore Becker vynalezli první rozpustné formy acetátu celulózy v roce 1903, což bylo mnohem méně hořlavé než dusičnan celulózy. Nakonec byl k dispozici v práškové formě, ze které byl snadno vstřikován. Arthur Eichengrün vyvinul první vstřikovací lis v roce 1919. V roce 1939 Arthur Eichengrün patentoval vstřikování plastikovaného acetátu celulózy.

Průmysl se ve 40. letech 20. století rychle rozrůstal, protože druhá světová válka vyvolala obrovskou poptávku po levných masových výrobcích. V roce 1946 postavil americký vynálezce James Watson …