Skip to main content

Nerovnovážný diagram Fe-Fe3C a rovnovážný diagram Fe-CVzhledem ke dvěma možným formám C (cementit a grafit) je nutné uvažovat dvě soustavy slitin Fe s C.

Soustava metastabilní (nerovnovážný) => Fe-Fe3C (železo – karbid železa)
Soustava stabilní (rovnovážný) => Fe-C (železo - grafit)


Fe – Fe3C
Podle tohoto diagramu tuhnou slitiny Fe s C s nižším obsahem křemíku a vyšším obsahem manganu, který zvyšuje rychlost ochlazování taveniny. Tím podporuje nerovnovážné tuhnutí soustavy => metastabilní.
Slitiny s nízkým obsahem uhlíku (do 2,14% C) se nazývají oceli. Eutektoidní koncentrace (0,765% C) rozdělují oceli na podeutektoidní (do 0,765% C) a nadeutektoidní (0,765 – 2,14% C). Slitiny bohatší na obsah C jsou bílá surová železa a litiny. Eutektická koncentrace (4,3% C) je rozděluje na podeutektická (2,14 – 4,3% C) a nadeutektická (4,3 - 6,68% C).
            Doprovodné prvky jako je Mn, Si, P a S považujeme za binární slitiny, pokud jejich množství nepřekročí určité hranice.  


  • Technické Fe – Je to slitina Fe s C. c má tak malé atomy, že může vytvářet intersticiální tuhé roztoky.
  • Ferit – Tuhý roztok v železe a.
  • d Ferit – Tuhý roztok v železe d.
  • Austenit – Vzniká při poklesu teploty z d Feritu.
  • Cementit – C je ve slitině více než je jeho rozpustnost v železe. Proto vytváří přebytečný C z Fe chemickou sloučeninu Fe3C. I.cementit – na počátku tuhnutí za teploty likvidu, II.Cementit – přebytečný C se vylučuje na hranici zrn Austenitu a III.Cementit – přebytečný C se vylučuje na hranici zrn Feritu.
  • Perlit – Směs destiček (lamel) Feritu a Cementitu, které se při teplotě 723º C střídavěVymluv s vylučují z Austenitu.
  • Ledeburit – Směs krystalů Austenitu a Cementitu.


Fe – C

Podle této soustavy tuhnou slitiny Fe s C za rovnovážných podmínek, tj. za pozvolného ochlazování. Prakticky je však možné dosáhnout těchto podmínek i při větších rychlostech ochlazování, jsou-li ve slitině přítomné další prvky (především Si), které nazýváme grafitizačními prvky. Tento diagram má význam pro slitiny s obsahem C nad 2,06% a liší se od soustavy Fe-Fe3C posunutím bodů E, C, D a S doleva a k vyšším teplotám. Praktický význam má do koncentrace cca 5% C.

Comments

Popular posts from this blog

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtokupokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapalinyjednoduché řešeníDoprava kapalin přetlačováním
používané v praxijednoduchéspolehlivékapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinu


Doprava kapalin čerpadly
nejvíce rozšířenálibovolný směr transportudoprava na velké vzdálenostikonstantní průtokpřesné dávkování

Druhy čerpadel:


Objemová čerpadla (hydrostatické)
dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemupracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotačnípráci při malých rychlostech
Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…