Co je horký vtok? (vstřikování plastů)

Technologie horkých vtoků byla představená v plastikářském průmyslu před více než 50 lety. Způsobila revoluci ve zpracování vstřikovacích forem zlepšením kvality vstřikovaných dílů, zvýšením provozní účinnosti, snížením odpadu a úsporou peněz.Horký vtok je dopravní jednotka pro roztavený plast používaná ve vstřikovací formě. Jinými slovy, horký vtok sestává z vyhřívaných komponent (obvykle prostřednictvím elektřiny) použitých uvnitř vstřikovacích forem, které přivádějí roztavený plast od vstřikovacího stroje do dutin formy. Dimenzování kanálů taveniny pro horký vtok závisí na mnoha faktorech, jako je typ polymeru, rychlost vstřikování, rychlost plnění, tvar díl, ... . Regulátor teploty (samostatný regulátor nebo ovládání ze vstřikovacího stroje) zahřívá horký vtok uvnitř vstřikovací formy a polymer uvnitř kanálů stroje a vstřikuje polymer do formy. Polymer prochází přes vstup do horkého vtoku (inlet), přes rozdělovač, který potom rozdělí polymer do různých trysek a vstřikovacích bodů do finální dutiny formy, kde je vytvořen finální výrobek. Dnešní formy mohou mít od 1 do více než 192 trysek v závislosti na vyráběných plastových dílech.


Před technologií horkých vtoků byly na vstřikovací formy široce používány studené vtoky. Formy pro studené vtoky čelily mnoha výzvám při dopravování polymerů od stroje do dutin, aniž by to ovlivňovalo tokové a tepelné vlastnosti polymeru. S postupujícím vývojem typů polymerů a složitostí v konstrukci forem a součástí bylo stále obtížnější řídit proces formování pomocí forem se studenými vtoky, aby se vyráběly výstřiky v přijatelné kvalitě.

Se zavedením technologie horkých vtoků s pokročilými regulacemi teploty se však zpracování vstřikovacích forem stalo praktičtějším a pohodlnějším pro vstřikovací stroje. Na rozdíl od studených vtoků jsou horké vtokové systémy zahřívány, aby se zajistilo, že polymer udržuje teplotu nepřetržitě skrz cestu celou formou. Teplota každé horké komponenty může být přesně řízena, aby bylo zajištěno, že proces je optimalizován podle požadavků každého typu polymeru poskytující nejvyšší možnou kvalitu dílu. Dnes jsou systémy schopny vyrábět velmi složité součásti v široké škále velikostí, které se používají v každém průmyslu.


Prvky horkého vtoku

Vodicí kroužek (locating ring) - Vodicí kroužek vyrovná vstřikovací formu s deskou formovacího stroje. Zajišťuje správné zarovnání formy se strojem.

Vstup (inlet) - Když je polymer vstřikován do formy, jedná se o vstupní port, kde polymer vstupuje z trysky vstřikovacího stroje. V závislosti na typu polymeru a konstrukci horkého vtoku může být vstupní komponenta zahřívána, aby se optimalizoval proces formování.

Rozdělovač (manifold) - Rozdělovač umožňuje průtok polymeru do různých trysek a vstřikovacích bodů. Rozdělovače se běžně používají tam, kde je vstřikováno více dutin nebo kde je potřeba více než jedna tryska na díl. Rozdělovače jsou k dispozici v široké škále materiálů, vzorů a tvarů a často jsou optimalizovány pro zlepšení formovacího procesu pomocí analýzy CAE.

Trysky (nozzle) - Trysky jsou komponenty, kde je polymer vstřikován do dutiny. V závislosti na konstrukci jsou trysky obvykle instalovány do formovací desky s rozdělovačem nebo bez rozdělovače. K dispozici je široká škála provedení trysek s použitím různých materiálů, aby se dosáhlo zpracovatelských charakteristik různých poolymerů, které nejlépe vyhovují dané aplikaci.

Ohřívací technologie - Ohřívací technologie je základem všech horkých systémů a významně ovlivňuje proces formování a kvalitu dílů. Existuje několik možností vytápění, každý s vlastními klady a zápory. Výběr správného horkého vtoku závisí na požadavcích, jako je proces formování, výkon součástí, spolehlivost a cena.

P.S.: Výrobek vyrobený vstřikováním je výstřik, Často je používáno nesprávné označení výlisek.

zdroj: https://www.milacron.com/

Komentáře