Jaké je základní složení gumárenské směsi a jaké jsou způsoby přípravy gumárenských směsí


1.     Jaké je základní složení gumárenské směsi
Při skladbě směsi je třeba vycházet především z technických požadavků aplikace, pro kterou je daná pryž určena. Musí se přitom zvážit reálné možnosti kaučuku, jeho vlastnosti, možnosti technologického zpracování, výběr přísad z hlediska zpracování a vulkanizačního systému. K těmto závažným hlediskům přistupuje ještě otázka životnosti při používání výrobků za působení kyslíku, ozónu, tepla a dynamického namáhání. Důležitý je také vztah mezi kaučukem a plnivy.
Kaučuková směs obsahuje zpravidla tyto složky:
- elastomer,
- vulkanizační činidlo, 35
- urychlovač vulkanizace,
- aktivátor vulkanizace,
- ochranné látky proti stárnutí a únavě,
- plniva,
- změkčovadla,
- pigmenty,
- nadouvadla.


2.     Jaké znáte způsoby přípravy gumárenských směsí
Plastikace kaučuku
V průběhu plastikace se snižuje molekulová hmotnost kaučuku, což umožňuje a zlepšuje průběh dalších technologických operací. Plastikaci je třeba vést jen do takového stupně, kterého je nevyhnutelně třeba pro úspěšné zpracování. Nadměrnou plastikací se zhoršují mechanické vlastnosti vulkanizátů a zhoršuje se i odolnost proti únavě a stárnutí. Plastikace na dvouválci, v hnětiči nebo ve šnekovém plastikačním stroji vyžaduje značné množství energie, nákladné strojní zařízení, velký počet pracovních sil. Řešením jak odstranit tyto nároky je zpracovávat kaučuky regulované při polymeraci tak, aby byly přímo zpracovatelné či maximálně zkrátit dobu plastikace. To je umožněno zavedením plastikačních činidel.
Míchaní kaučukové směsi – dvouválcem, hnětacími stroji, kontinuální míchání
Dvouválce
Obvykle se používají k: plastikaci kaučuků; míchání směsí; chlazení směsí; předehřevu směsí
Při míchání směsi obepíná kaučuková plást přední pracovní válec, zadní, rychlejší válec zůstává volný. Dávka kaučuku zaujímá větší objem než je dán šířkou válce, jeho obvodem a šířkou štěrbiny mezi válci, proto přebytečné mnoţství kaučuku nad štěrbinou mezi válci vytváří tzv. návalek.

Obecné zásady míchání gumárenských směsí na dvouválci
-        Kaučuk se vkládá mezi válce – opásání
-        Do tuhého kaučuku se přidávají regenerát, maziva, kalafuna atd.
-        Prášková plniva po celé šíři
-        Změkčovadla doprostřed plástu
-        Prokrajování – změna štěrbiny
-        ZnO, antioxidanty
-        Síry
-        Prořezávání
-        Kontrola.

Závady
-        Trhání plástů – zúžit štěrbinu
-        Lepení plniv – teplé válce
-        Padání směsi z předního válce – chladit válce a zúžit štěrbinu
-        Nalepování na zadní válec – domíchat na zadním válci

Hnětací stroj
-        Lámání kaučuku
-        Plastikace kaučuku
-        Míchání směsí
-        Přemíchávání směsí
-        Směs se míchá v uzavřené komoře bez nebo s tlakem (do 1 MPa)
-        Míchání probíhá mezi tvarovými válci (míchadly) a stěnami
-        Otáčky se v průběhu míchání mění
-        Suroviny se do komory dopravují automaticky dopravními systémy
-        Pro míchání následuje „vypouštění“ směsí

Komentáře