Linky s válcovacími stroji na gumové fólie, oboustranné pogumování kordů a koženku PVC
Linky s válcovacími stroji na:

a) gumové folie:

            Výrobní linka s pětivá1cem slouží k válcování hladkých nebo desénovaných folií z kaučukových směsí. Zásobování bývá zpravidla z dvouválce. Za pětiválcem 1 jsou umístěné chladicí válce 2, vana 3 se separačním prostředkem a manipulační dopravník 4. Folie se buď navíjí do nábalu nebo řeže na přířezy. Výrobní linka může být opatřena dalšími doplňujícími zařízeními (nůžky aj.).


b) oboustranné pogumování kordů:

Na stojanu 2 jsou nainstalována dvě odvíjecí zařízení 1. Spojování dvou pásů zajišťuje slepovací ustrojí 3 zvulkanizováním proužku směsi. Pohon pásu zajišťují tažné válce 4, 7, 14. Mají samostatný pohon s možností přesné regulace rychlosti. Kontinuální provoz linky zajišťují válečkové zásobníky 5 a 13. V pohotovostní poloze je zásobník 5 naplněn, zásobník 13 je prázdný. Pás je nutno před pogumováním vysušit. Válcový sušicí stroj 6 má válce Ø710 mm vyhřívané parou, bez pohonu. Správný směr pásu před vstupem do čtyřválce 10 udržuje naváděcí zařízení 8. Čtyřválec 10 má válce sestavené Z . Jsou poháněny oddělenou centrální hnací jednotkou. Stroj je vybaven zařízením pro kompenzaci průhybu (klenutím a křížením). Obě dvojice válců jsou zásobovány kaučukovou směsí 9 pomocí rozsévacích dopravníků. Směs je odebírána ze zásobovacích dvouválců. Tloušťka nánosů je měřena zařízením 11 se zářičem. Pogumovaný pás je ochlazen na válcovém chladicím zařízení 12 s poháněným posledním válcem. Navíjecí ustrojí 17 navinuje pogumovaný kord se zábalovou vložkou 16.
  c) koženku PVC:

            Výrobní linka na následujícím obrázku je určena k výrobě koženky s jednostranným nánosem měkčeného PVC na tkaninu. Koženka se dále desénuje, chladí a navíjí.Do zásobovacího dvouválce 3 je hrudkovitá směs připravena ve fluidních míchačkách dopravovaná dopravníkem 2 ze zásobníku tvořeného kuželovou míchačkou 1. Z dvouválce se směs dopravuje přes detektor kovů 5 do čtyřválce 6 ve tvaru F. Spojení nánosu s textilem obstarává pomocný válec, přitlačovaný hydraulicky. Všechny válce mají individuální pohon a jsou vyhřívány horkou vodou. Jejich průhyb je kompenzován protimomentem, prohnutí třetího válce se kompenzuje křížením. Tkanina se odvíjí z odvíjecího zařízení 7 tažnými válci 8. Potřebnou rychlost před vstupem do čtyřválce zajišťují brzdicí válce 10.
Vytvořený nános prochází desénovacím ústrojím 13 s předehřevem na válci 11 s teflonovým povlakem a infrazářičem 12. Pásový dopravník 14 umožňuje vizuální kontrolu koženky a přispívá k ochlazení. Měřicí ústrojí 15 je vybaveno zářičem a detektorem projíždějícím napříč pod a nad koženkou. Rychlost chodu chladicího stroje 17 je řízena tanečníkem válečkového zásobníku 16. zásobník 19 umožňuje výměnu balíků bez omezení plynulého chodu linky.

Komentáře