Míchání kapalných směsí, středový vír, zamezení vznikuMíchání kapalných směsí, středový vír, zamezení vzniku:

Míchadlové stroje:

            Míchadlové stroje se používají k přípravě roztoků, suspenzí a lehčených hmot. Míchacího účinku se zde dosahuje míchadlem, jehož tvar i umístění v míchací nádobě se mění zejména podle druhu míchané látky. K homogenizaci dochází v zásadě:
- Konvekční difúzí - tj. pohybem částic po nestejných drahách a nestejnou rychlostí
- turbulentní difúzí - tj. vířivým pohybem částic
- molekulovou difúzí – tj. na molekulární úrovni

Mírou homogenizačního účinku míchadla je doba potřebná k dosažení požadované koncentrace složek.

Při volbě míchacího zařízení však nestačí pouze vycházet z homogenizačních účinků daného typu míchadla. K homogenizaci jsou stejně nevýhodná míchadla, která potřebují k dosažení požadovaného stupně homogenity příliš dlouhou dobu, jako míchadla, která vyžadují nadměrně vysoký příkon.

Tvarové řešení míchadel závisí pak také na otáčkách, při kterých pracují. Některé typy pomaluběžných míchadel ukazuje obr.7.5. A typy rychloběžných míchadel ukazuje obr.7.7.


  


Středový vír - zamezení vzniku:

U rychloběžných míchadel je zásadním problémem vznik středového víru jak je vidět na předchozím obrázku. Existuje několik způsobů, kterými lze tomuto jevu zabránit:

-        desky umístěné svisle uvnitř nádoby:-        naklonění míchadla vůči svislé ose:-        vyosením míchadla – u velkých nádob:-        umístění míchadla do vodícího válce:

Komentáře