Objemové stlačení vulkanizátu a zkušebnictví ve zpracovatelských procesech gumárenských


1.    Definujte objemové stlačení vulkanizátu2.     Zkušebnictví ve zpracovatelských procesech gumárenských
Rozdělení zkušebnictví:
-        kontrola gumárenských surovin (kontrola kaučuku a kontrola ostatních surovin)
-        kontrola meziproduktů
-        kontrola gumárenských směsí
-        kontrola vulkanizátů
-        kontrola výrobků
Kontrola kaučuku:
-        stanovení sušiny
-        stanovení mechanických nečistot
-        stanovení chemických nečistot
-        stanovení stability latexu, viskozity, povrchového napětí a pH
Rozbor:
-        chemické hodnocení (nečistoty, těkavé látky, uhlovodík)
-        fyzikální hodnocení (elasticita Mooney, zkoušky směsí)
Rozbor přísad do kaučukových směsí:
  1. anorganické přísady (vápenec, kaolin atd. – sleduje se jemnost mletí a vlhkost)
  2. organické přísady (urychlovače, retardéry atd. – čistota, jemnost mletí, bod tání)
  3. kapalná změkčovadla (oleje, dehty, pryskyřice – těkavost, viskozita)
  4. tuhá změkčovadla (kyselina stearová, parafin, asfalt – bod měknutí, tuhnutí, skápnutí)
  5. pigmenty a organická plniva (zinková a titanová běloba, oxid železitý atd. – jemnost)
  6. ostatní přísady (faktisy – obsah volné síry, kyselost)
Zkoušky zpracovatelnosti:
-        míchatelnost – schopnost materiálu přijímat během zpracování různě tuhé a fázové příměsi
-        kalandrovatelnost – srážení směsi po vyválcování
-        schopnost vytlačování – hodnocení vzhledu vytlačovaného profilu
-        lepivost atd. – důležitá konfekční veličina, vulkanizační slepování, spojování atd.
Vulkanizační charakteristiky:
-        bezpečnost

-        rychlost vulkanizaceKomentáře