Pohony zpracovatelských strojů (elektrické – druhy, charakteristiky; hydraulické – hydraulický obvod, hydromotory; pneumatické – pneumatický obvod)

Nejvíce používané motory u zpracovatelských strojů jsou elektrické pohony. Ty se dále dělí dle následujícího schématu.Asynchronní motory (indukční motor):
 • jednoduchá konstrukce
 • slouží jako elektromotor i generátor
 • ke svému chodu používá točivé magnetické pole
 • rotor asynchronního motoru může být klecový (s kotvou na krátko) nebo s kroužkovou kotvou
 • třífázový asynchronní motor je nejrozšířenější elektromotor na světě - jednoduchý, bezúdržbový, ekonomický, ..
 • motor je složený ze statoru a rotoru

Synchronní motor:
 • spouštění synchronního motoru je pomocí zvláštního zařízení (pomocný rozběhový motor, rozběhové klecové vinutí = asynchronní rozběh, frekvenční měnič, který frekvenci napájecího proudu postupně zvyšuje až po jmenovité otáčky motoru)
 • pohon strojů, které vyžadují otáčky nezávislé na zatížení
Stejnosměrné motory:
 • používají se jako regulační motory
 • skládají se ze statoru s póly, na kterých je budící vinutí a drážkovaného rotoru připojeného na komutátor
 • rozdělují se na elektromotory s cizím buzením, derivační, sériové, smíšené


Hydraulické motoryPomocí hydromotorů se přeměňuje potencionální tlaková energie kapaliny na mechanickou práci.


Rotační hydromotory
 • charakterizují se otáčkami a točivým momentem
 • rozdělují se na pomaluběžné (otáčky od 0,1 až 500 za minutu a točivý moment od 1000 do 130 000 Nm) a rychloběžné
Přednosti hydromotoru:
 • široký rozsah plynule regulovatelných otáček a momentů
 • přizpůsobení charakteristiky motoru požadavkům hnacího stroje
 • rychlá změna točivého momentu
 • snadná změna směru otáček
 • ochrana před přetížením
 • malé rozměry spojené s vysokými výkony
Nevýhody hydromotorů
 • nižší účinnost
 • náročnější údržba
 • nerovnoměrnost chodu

Hydraulický obvod
 • obsahuje hydromotor, hydrogenerátor (čerpadlo - generátor tlaku), rozvod, ovládací mechanizmy
 • rychlost posuvu se nastavuje regulačním ventilemPneumatické pohony
 • používané u průmyslových robotů a manipulátorů
 • nižší pracovní tlak
 • pracuje se stlačeným vzduchem
Pneumatický obvod obsahuje:
 • centrální rozvod
 • filtr s odlučovačem vody
 • redukční ventil
 • maznice
 • manometr
 • rozvaděč
 • škrtící ventil
 • zpětný ventil
 • pneumatický motor

Výhody
 • možnost napojení na centrální zdroj energie
 • rychlé přímočaré pohyby
 • jednoduché na konstrukci
 • možno použít v náročnějších podmínkách
Nevýhody
 • vysoká energetická náročnost
 • obtížnější řízení polohy a rychlosti

Druhy pneumatických pohonů:
 • přímočaré
 • rotační
 • membránové
 • s kývavým pohybem

Komentáře