Přeskočit na hlavní obsah

Recyklace výrobků z pryže, výroba regenerátu – rozdělení a normalizace v oboru1.     Recyklace výrobků z pryže
Protektorování je oprava celé oběžné plochy opotřebené pneumatiky navulkanizováním nového pryžového povlaku. Byla by to z hlediska ekologie ideální cesta recyklace, pokud by nedocházelo ke stárnutí pneumatik. I nepoužitá pneumatika se díky samovolným degradačním procesům stává po 6 až 7 letech z hlediska bezpečnosti nepoužitelnou.
Využití jako palivo Výhřevnost pryžového odpadu z pneumatik je poměrně vysoká (cca 30 MJ.kg-1). V některých zemích elektrárny a teplárny využívají tento odpad jako palivo. Nejčastěji se odpad využívá jako přídavné palivo v cementárenských pecích. Obsah síry (1 - 2%) není na závadu, neboť vzniklý SO2 se váže na alkalické složky cementu. Výhřevnost odpadu je sice velká, ale vzhledem k velké spotřebě energie při výrobě pneumatik nepředstavuje energetické využití ideální řešení. Navíc se nevratně přemění chemická surovina.
Chemické zpracování Pyrolýzou (tepelný rozklad organických látek) lze získat směs uhlovodíků a využitelné saze.
Zpracování pryžové drti
Z odpadních pneumatik se získává drcením a tříděním kvalitní pryžový granulát, který lze dále zpracovávat do různých typů produktů a způsobu využití. Při této technologii se především využívá elastických vlastností pryže, její stálost, dlouhá životnost při relativně neměnných vlastnostech a v dnešní době velmi ceněná možnost opětovné recyklace, stane-li se daný výrobek zastaralým, nepotřebným, či jinak dále nevyužitelným. Komunální sféra Především se zde jedná o zpříjemnění chůze příp. pohybu obecně, sportovních aktivit, rekreačních aktivit apod. Do oblasti komunální sféry můžeme zařadit zejména povrchy různých sportovišť, hřiště, tělocvičny, fitness-centra, pěší zóny, rekreační plochy, obložení teras a balkónů, elastické dlažby z materiálu GR800, obrubníky, schodnice, bezbariérové náběhy, retardery apod. Oblast elastických povrchů je velmi rozmanitá z hlediska použití (aplikací), rozměrů, tvarů, resp. i barev. Doprava Oblast tlumení vibrací a hluku v dopravě představuje jeden z hlavních výrobních směrů a jeho úspěšnost a atraktivnost spočívá v prodeji nikoliv jednotlivých dílů, nýbrž celých tlumících systémů.

2.     Výroba regenerátu – rozdělení
Zpracování staré pryže na regenerát. Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a saze. Některé procesy používají pyrolýzu spojenou s hydrogenací. Vzniká směs nasycených uhlovodíků, síra se převede na H2S.
Materiál ze starých pneumatik se smíchá s vhodnými mikroorganismy v kyselém prostředí při teplotě asi 70oC. Mikroorganismy naruší vazby C-S a připraví tak materiál k novému použití.
Chronologicky nejstarší je čistě mechanický způsob rozemílání až na jemný prach, který se přidával do nových směsí (ojediněle se tento způsob užívá dosud - je to jediný způsob pro využití tvrdé pryže).
Další způsoby regenerace pak byly doplňovány zpracováním tepelným a chemickým (působení vodní páry, alkálií, roztoků solí, organických rozpouštědel, olejů). Oleje se přidávají vždy jako změkčovadlo, regenerace se provádí v autoklávu. Při regeneraci dochází k trhání sítě, zkracování řetězců a vzniku nových dvojných vazeb, což umožňuje novou vulkanizaci. Pro vznik kvalitního regenerátu musí být pryž zbavena textilu.
Zpracování použitých výrobků z vulkanizátu – gumy:
-        výroba drti
-        pyrolýza
-        výroba regenerátu
-        spalování
-        skládkování
Výroba regenerátu:
-        výrobu regenerátu nezískáme původní kaučuk
-        je důležitou surovinou
-        má řadu výhodných vlastností

Podstata regenerace vulkanizátu:
-        působení mechanické a tepelné energie
-        působení chemických činidel (pro vulkanizáty obsahující syntetické kaučuky)
Hlavní způsoby výroby regenerátu:
-        třídění vulkanizátu podle kaučuku
-        úprava k regeneraci (řezání, drcení, mletí, odstraňování textilu)
-        vlastní regenerace
-        zjemňování regenerované drti na čtyřválcových bateriích
Třídění: technologický odpad, sběrný odpad
Řezání: jednoúčelové stroje – obrábění, broušení, drásání
Drcení: drtící a třídící linky
Způsoby regenerace:
  • Parní způsob:
-        Preparátorový způsob – rozemletá drť se promíchá s 5 – 15% regeneračního oleje a vyhřívá se přímo v tlaku 0,3 – 1,2 MPa.
-        Nízkotlaký způsob – používá se pro NR, přehřátá pára 200˚C.
-        Vysokotlaký způsob – pára má 2 – 4 MPa a čas je 30 – 90 minut
  • Vařákový způsob (nejrozšířenější):
-        Alkalický – louh sodný + změkčovadla, tlak 2 – 2,5 MPa, teplota 190 - 200˚C, čas 6 – 12 hod, objem až 10 m3, odsstraní se textil.
-        Vodně neutrální – je to méně vhodný způsob, protože je energeticky náročnější.
  • Mechanické způsoby:
-        Reclaimator – kontinuální výroba.
-        Lancaster-Banbury – hnětení za vysokých smykových sil po dobu 3 – 10 minut při teplotě 220 – 290 ˚C.
-        Termomechanický způsob – vulkanizát bez obsahu vláken
  • Zjemňování regenerátu:
-        4 válcové baterie s vysokou frikcí 1:2,5 a štěrbinou 0,06 – 0,12 mm.


3.     Normalizace v oboru
ISO 9001(Systém managementu jakosti): „návod“ pro nastavení základních řídících procesů v organizaci. Má za úkol pomoci organizaci neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb a také zajišťovat spokojenost jejich zákazníků. Jedná se o procesně orientovanou normu. U všech norem ISO je vyžadována následná certifikace zavedeného systému řízení v organizaci, jejím výstupem je mezinárodně uznávaný certifikát.
VDA 6.1: Jedná se o německý systém managementu kvality, jehož obsahem jsou předpisy pro specifickou oblast, jíž je automobilový průmysl. Obsahem normy je stejně jako u normy QS 9000 plné znění normy ISO 9001, která je ještě doplněna o další požadavky, které jsou v automobilovém průmyslu specifické jako např. požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování.
QS 9000: je americkou oborovou normou automobilového průmyslu. Základem je plné znění normy ISO 9001. K normě ISO 9001 jsou zde dodány další požadavky automobilového průmyslu, kterými jsou především požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování. Těmto předepsaným požadavkům musí poté vyhovět každý dodavatel pro automobilový průmysl.
Další normy ČSN dle normalizace v oboru (ITC Zlín) např:
-        ČSN 620002: Třídění a označování pryže
-        ČSN ISO 1629: Kaučuky a latexy - označování
-        ČSN EN ISO 18064: Termoplastické elastomery – klasifikace a názvosloví
-        ČSN 623006: Přírodní kaučuk v blocích

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Nastavitelný klíč se dočkal re-desingu

V naší snaze vytrvale vyvíjet věci po celém světě a zlepšovat je, návrháři často zapomínají na nástroje, které používáme v každodením životě. Nastavitelný klíč, docela standardní součást každé sady nástrojů, byl navržen určitým Švédem jménem Johan Petter Johansson. 

MetMo Grip vychází z redesignu Edwina J. Evanse. Na MetMo Grip je něco velmi jednoduchého a sofistikovaného. Čelisti klíče se ovládají pomocí jediného kovového kusu, který klouzá nahoru a dolů sloupcem se závity s proměnlivým stoupáním. 


Konstrukce integruje řezač krabic a otvírák na láhve. Jeho malý, efektivní design z něj dělá perfektní upgrade pro každou sadu nástrojů, která umožňuje použití v dílnách, opravárnách, garážích.Na designu MetMo Grip je opravdu pozoruhodné, že jeho schéma existovalo před více než 90 lety, ale nikdy nedosáhlo svého plného potenciálu. 
Designéři: Sean Sykes a James Whitfield

Nafukovací skůtr do batohu z Japonska

Flexibilita a přenositelnost a možnost použití kdekoli a kdykoli, to jsou největší benefity nafukovacího skůtru, který přichází z Japonska.


Trend dnešních dní se ubírá směrem k elektrickým koloběžkám, sdíleným skůtrům a vozidlech, ve kterých můžeme ujet posledních pár kilometrů v centru a kdekoli zaparkovat. Tento prototyp nafukovacího e-kola vyvíjeného na Tokijské univerzitě přichází s novým řešením bezpečného cestování s ultralehkým skůtrem, který si bezproblému vezmete do batohu. Z balíčku složené textilie, který se vejde do batohu, lze Poimo (přenosná a nafukovací mobilita) rychle nafouknout malou pumpou do pohodlného a bezpečného mobilního dopravního prostředku, který lze znovu vypustit a sbalit, jakmile se dostanete tam, kam potřebujete dojet.

Tělo Poimo je vyrobeno z termoplastického polyuretanu (TPU).

Nafouknutí Poimo na optimální provozní tlak (stabilní i pohodlný na sezení) trvá přibližně přes minutu na tlak až 40 nebo 50 kPa (6 nebo 7 psi), což ve skutečnosti není moc. Fotb…

Pero, které nemůže chybět v rukou strojaře!!

Pro strojaře, perfekcionisty, designéry a pro všechny, kteří potřebují něco někdy změřit. Pero Messograf dělá něco, co žádné jiné pero. Na pero je umístěno docela schopné posuvné měřítko! Se schopností naměřit rozměr až do 100 milimetrů. Další schopnost tohoto pera je hloubkoměr a dokonce měřidlo závitů! A ovšem ta poslední věc je, že s perem můžete také psát. Toto pero je ideální partner do dílny nebo designového studia. Toto pero Vám bude každý závidět. Na síti Aliexpress jej můžete koupit okolo 25 korun. (stačí zadat "pen caliper" a hned budete mít několik možností nákupu)
Aliexpress


P.S.: Toto je sen každého strojaře a nejlepší dárek pro chlapy.