RIM technologie


RIM technologie

Reakční vstřikování (RIM) spočívá ve vstříknutí kapalné reakční směsi do uzavřené formy,
kde proběhne exotermická reakce složek spojená s vytvrzením materiálu. Reakční vstřikování
polyuretanů vychází z kapalných složek (nejčastěji ze dvou), z nichž je ve směšovací hlavě
vytvořena reakční směs. Složení směsi je obdobné jako při odlévání a je voleno podle
mechanických vlastností produktu, s ohledem na požadavek krátkých vytvrzovacích časů.
Proto nemůže být reakční směs připravována nepřetržitě, ale jen v požadovaném časovém
intervalu, kdy dochází ke vstřiku.
Technologie RIM můžeme označit jako vysokorychlostní odlévání. Vzhledem ke krátkému
pracovnímu cyklu lze RIM srovnat se vstřikováním kaučuků, které však probíhá při vyšších
teplotách a tlacích.
Proces RIM: Nízkotlaký
Vysokotlaký
Nízkotlaký proces:
Při plnění formy jsou jednotlivé složky z promíchávaných zásobníků vháněny do směšovací
hlavy. Směsi pro polotuhé materiály vyžadují přídavek plynu (dusík, vzduch). U nízkotlakého
systému může být plyn přiveden přímo do směšovací hlavy. Pro zajištění reprodukovatelných
podmínek se musí udržovat určitá teplota (temperace míchadla). Po naplnění formy se tvorba
reaktivní směsi zastaví.
Použití: Dnes se používá v malé míře. Na výrobu desek (vysoké rychlosti vstřikování, malé
rychlosti dávkování).
Vysokotlaký proces:
Složky reaktivní směsi jsou vháněny vysokotlakými dávkovacími čerpadly do směšovací
hlavy. Ve směšovací komoře se mění kinematická energie na energii míchání.
Výhody RIM: Kvalitní a přesné směšování složek, krátké výrobní cykly atd.

Komentáře