Rozdíly mezi technologií vyhřívání horkých vtoků - trysek

Všechny systémy horkých vtoků potřebují zdroj tepla, aby fungovaly tak, jak bylo navrženo, avšak ne všechny horké vtoky používají stejné způsoby vytápění. Typ technologie ohřívače, kterou používá váš systém, může výrazně ovlivnit výkon vstřikování, kvalitu dílů a náklady na systém. Neexistuje žádná metoda topení, která je ideální pro každý scénář, a každý z nich má své vlastní klady a zápory. Ale tento článek, kde uvidíte jejich rozdíly vám může trochu pomoci pochopit váš horký vtok a poskytnout vám trochu podrobnější informace o vašem dalším nákupu. Některé horké vtoky mohou používat kombinaci způsobů zahřívání v závislosti na součástech systému a aplikace, ale pro účely této diskuse se zaměříme na topné články trysek.
Mezi hlavní typy metod zahřívání trysek patří vestavěné zdroje tepla nebo externí zdroje tepla. Výběr správného topného článku je vždy pečlivým vyvážením výkonu, spolehlivosti a nákladů (počáteční investice i provoz). Rovněž se zvažuje mnoho faktorů, včetně průmyslu, konstrukce formy, proměnných součástí a požadavků na výrobu.

Vestavěné zdroje tepla
Vestavné ohřívače jsou obecně ideální pro trysky s délkou menší než 500 mm (s výjimkama).


  • Větší flexibilita pro optimalizaci pomocí analýzy CAE (Computer Aided Engineering) pro lepší tepelný profil
  • Vyšší účinnost přenosu tepla než externí zdroje tepla (vyšší kontaktní plocha)
  • Nebrání posunutí chladných míst, která by ovlivnila kvalitu výroby
  • Pomáhá chránit prvky před fyzickým poškozením

Pájené ohřívače
Pájené ohřívače nabízejí nejlepší výkon a spolehlivost, díky čemuž jsou ideální pro dosažení nejvyšší kvality vstřikovaných dílů a dlouhodobé výroby. Díky pokročilé analýze CAE jsou topné kanály uzpůsobeny k optimalizaci tepelného profilu každé trysky pro bezkonkurenční přesnost. Výsledkem je vynikající kvalita dílu.

Pájení také zcela eliminuje veškeré vzduchové mezery, které mohou vést k selhání ohřívače elektrickým obloukem. Pájené ohřívače jsou často vyráběny podle vyšších standardů kvality než ostatní ohřívače, a proto mají velmi nízkou míru selhání. S životností, která může přesáhnout 10 let, mají schopnost přežít životnost formy. Zatímco pájené ohřívače vyžadují vyšší počáteční investici, je to obvykle kompenzováno vyšší kvalitou výroby dílů, čímž se eliminují náklady na výměnu ohřívače a minimalizují se prostoje. Kromě kvality dílů, čím delší je výroba, tím více má smysl investovat do ohřívačů.

Vnější zdroje tepla
Vnější ohřívače jsou obecně ideální pro trysky s délkami většími než 500 mm (s výjimkama).


  • Nižší náklady
  • Možnost stohování až 3 ohřívačů na tryskách s delšími délkami pro lepší řízení teploty ve více zónách
  • Vyšší standardizace umožňující snadný přístup k náhradním dílům z více zdrojů

Protože prvky jsou zapuštěny do pouzder, je dosaženo rovnoměrnějšího tepelného profilu a je eliminován jakýkoli problém spojený s posunem. Výměna topných prvků, zejména na delších tryskách, je poměrně rychlá a snadná.

Topné cívky (tradiční)
Vyhřívací cívky jsou obecně nejoblíbenějším topným prvkem jakéhokoli typu systému s horkými vtoky, díky jejich velmi nízkým počátečním nákladům a široké celosvětové dostupnosti. Díky tomu jsou ideální pro vytváření úsporných systémů s lehce dostupnými náhradními díly. Obecně lze říci, že ohřívací cívky jsou ideální pro horké vtoky s nízkou dutinou vyrábějící jednoduché části citlivé na náklady a / nebo omezené výrobní cykly nebo horké vtoky s prodlouženou délkou trysek, které musí mít více zón (automobilový průmysl). Při použití na delších tryskách může být jejich instalace a vyjímání obtížnější, protože mohou být pevně stočeny kolem trysky, takže se nesklouznou jako u předchozího řešení.Protože jsou tyto prvky instalovány přímo nad jádrem trysky, fungují s velmi omezenou kontaktní oblastí, což omezuje účinnost přenosu tepla a vyžaduje více energie k provozu.

zdroj: https://www.milacron.com/

Komentáře