Přeskočit na hlavní obsah

Tabletovací stroje (tabletovatelnost, TS výstředníkové, rotační,..)
Tabletovací stroje (tabletovatelnost, TS výstředníkové, rotační,..)

Tabletovací stroje – tabletovatelnost
Zpracování práškových materiálů přináší některé potíže. Proto se někdy do zpracovacích postupů zařazuje tabletování. V podstatě jde o převedení sypkých materiálů do zdánlivě pevné formy, která pak umožní snazší dávkování i manipulaci, snížení prašnosti, zlepšení kvality výrobků i pracovního prostředí. Nejčastěji se tabletují lisovací hmoty fenoplastové i aminoplastové. Je však možno tabletovat i nadouvadla, urychlovače vulkanizace atd.
Sypké materiály mohou přejít do zdánlivě pevné formy účinkem zejména povrchových sil, které působí mezi jednotlivými tuhými částicemi. Tyto síly závisí na stavu a složení sypkého materiálů. Pokud částice budou v dostatečné vzdálenosti od sebe a povrchové síly se nebudou moci projevit, pak si materiál zachová sypký charakter. Pro požadované propojení částic navzájem je potřebné přiblížit k sobě tak, aby se mohly uplatnit povrchové síly. Povaha povrchových sil je různá a zahrnuje jak síly od mechanického zaklesnutí částic do sebe, tak také síly kapilární, elektrostatické atd. Míra účinku jednotlivých sil nebude přirozeně v tabletovaném materiálu stejná. Např. za přítomnosti vlhkosti v sypkém materiálu již poměrně malém stlačení se budou uplanovat síly vyplývající z povrchově napěťových stavů mezi smáčenými částicemi, jakož i od kapilárních sil v mezičásticových prostorech. Nepochybně zde bude záležet na obsahu a rozložení kapalné fáze na částicích. Za předpokladu, že povrch pevných částic bude smáčivý, dají se vymezit čtyři charakteristické stavy soustavy pevné fáze – kapalina – vzduch;
-        Při poměrně malém obsahu kapaliny v soustavě se vytvoří v místech styku částic kapalinové můstky – tzv. můstkový stav (I)
-        Při vyšším obsahu kapaliny jsou vedle sebe úplně zaplněné menší mezičásticové prostory za současné existence kapalinových můstků – tzv. přechodný stav (II)
-        Při dalším zvýšení obsahu kapaliny se prostor mezi částicemi postupně zaplňuje, až kapalina tvoří obsahu kapaliny se prostor mezi částicemi postupně zaplňuje, až kapalina tvoří souvislou fázi o stejném kapilárním tlaku – tzv. kapilární stav (III)
-        Při nadbytku kapaliny se soustava v důsledku vlivu povrchového napětí bude rozpadat na kapky – tzv. stav přebytku kapaliny (IV)
Při tabletování sypkých materiálů se prakticky může dosáhnout některého ze stavů I až III. Každému stavu pak bude odpovídat jiná pevnost. Obsah kapaliny je zde určen stupněm nasycení s, vztaženým k úplnému zaplnění prostor mezi částicemi kapalinou. Přiblížení částic k sobě navzájem v sypkém materiálu vyžaduje zpravidla působení vnějšího tlaku. Tabletovací tlaky se pohybují u fenoplastů mezi 40 – 100 MPa a u aminoplastů mezi 70 – 150 MPa. Tlaky se nastavují tak, aby hustota a tvrdost tablety byly v přiměřených mezích. Měkké tablety se drolí, zatímco tvrdé tablety se špatně dále rozpracovávají. K tabletování sypkých hmot se používají tabletovací stroje, které podle pohonu se dělí na mechanické a hydraulické.


Mechanické tabletovací stroje
Výstředníkové tabletovací stroje jsou v podstatě mechanické lisy, adaptované pro podmínky tabletování. Přímočarý vratný pohyb tvárníku 3 se odvozuje od výstředníku se stavitelnou výstředností. Takový výstředníkový mechanismus lze nahradit klikovým mechanismem s poměrným poloměrem kliky r. Tvárnice 2 je umístěna na pracovním stole 1. Tvárník 3 je pevně spojen s křižákem 11, který je spojen s ojnicí 10 s ramenem kliky 9. Násypka 13 má prodloužené rameno 12, které koná natáčivý vratný horizontální pohyb. Vyhazovač 4 odvozuje svůj pohyb od drážky 8 přes kladku 7 a táhlo 6. Jeho vertikální poloha se nastavuje šroubem 5, čímž se zároveň vymezuje výška tablety.Rotační tabletovací stroje se stavějí jako vertikální. Umožňují oboustranné lisování tablet bez časové prodlevy nebo s časovou prodlevou působení tabletovacího tlaku. Dávkování sypkých materiálů do tvárnice i odsun hotových tablet jsou plynulé. Stroje jsou obyčejně vybaveny pružinovými kompenzátory tlaku.
Pohyb tvárníků je odvozován od šablon prostřednictvím kluzných nebo valivých členů. Druhý případ je běžný pro tabletování práškových fenoplastů a aminoplastů.

Výhodou těchto strojů je jejich univerzálnost a přesnost. Nevýhodou však zůstává poměrně nízký výkon při větších rozměrech tablet. Výkon těchto strojů dosahuje asi 1000 tablet za hodinu při průměru do 40 mm a otáčkách rotoru asi 10 min-1.
Hydraulické tabletovací stroje jsou určeny především k přípravě tablet větších rozměrů a také k tabletování lisovaných hmot s vláknitým plnivem. Sypký materiál z násypky se dopravuje pásovými dopravníky na vibrační dopravník. Oddělování dávek dopravovaného materiálu zajišťuje uzavírací ústrojí. Dávka materiálu se váží na váze a dopravuje do tvárnice, která se uzavírá sklopnou stěnou a pomocným tvárníkem. Potom tvárník slisuje tabletu. Vyhazovací zařízení pak posune tvárnici tak, aby tableta po uvolnění tvárníku mohla vypadnout.


Hydraulický pohon tvárníku umožňuje snadnou regulaci rychlosti i tlaku při tabletování. Tyto stroje se stavějí pro tabletovací síly až do 1000 kN s výkony do 315 kg tablet za hodinu, což odpovídá 700 tablet o hmotnosti 0,45 kg


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Nastavitelný klíč se dočkal re-desingu

V naší snaze vytrvale vyvíjet věci po celém světě a zlepšovat je, návrháři často zapomínají na nástroje, které používáme v každodením životě. Nastavitelný klíč, docela standardní součást každé sady nástrojů, byl navržen určitým Švédem jménem Johan Petter Johansson. 

MetMo Grip vychází z redesignu Edwina J. Evanse. Na MetMo Grip je něco velmi jednoduchého a sofistikovaného. Čelisti klíče se ovládají pomocí jediného kovového kusu, který klouzá nahoru a dolů sloupcem se závity s proměnlivým stoupáním. 


Konstrukce integruje řezač krabic a otvírák na láhve. Jeho malý, efektivní design z něj dělá perfektní upgrade pro každou sadu nástrojů, která umožňuje použití v dílnách, opravárnách, garážích.Na designu MetMo Grip je opravdu pozoruhodné, že jeho schéma existovalo před více než 90 lety, ale nikdy nedosáhlo svého plného potenciálu. 
Designéři: Sean Sykes a James Whitfield

Nafukovací skůtr do batohu z Japonska

Flexibilita a přenositelnost a možnost použití kdekoli a kdykoli, to jsou největší benefity nafukovacího skůtru, který přichází z Japonska.


Trend dnešních dní se ubírá směrem k elektrickým koloběžkám, sdíleným skůtrům a vozidlech, ve kterých můžeme ujet posledních pár kilometrů v centru a kdekoli zaparkovat. Tento prototyp nafukovacího e-kola vyvíjeného na Tokijské univerzitě přichází s novým řešením bezpečného cestování s ultralehkým skůtrem, který si bezproblému vezmete do batohu. Z balíčku složené textilie, který se vejde do batohu, lze Poimo (přenosná a nafukovací mobilita) rychle nafouknout malou pumpou do pohodlného a bezpečného mobilního dopravního prostředku, který lze znovu vypustit a sbalit, jakmile se dostanete tam, kam potřebujete dojet.

Tělo Poimo je vyrobeno z termoplastického polyuretanu (TPU).

Nafouknutí Poimo na optimální provozní tlak (stabilní i pohodlný na sezení) trvá přibližně přes minutu na tlak až 40 nebo 50 kPa (6 nebo 7 psi), což ve skutečnosti není moc. Fotb…

Pero, které nemůže chybět v rukou strojaře!!

Pro strojaře, perfekcionisty, designéry a pro všechny, kteří potřebují něco někdy změřit. Pero Messograf dělá něco, co žádné jiné pero. Na pero je umístěno docela schopné posuvné měřítko! Se schopností naměřit rozměr až do 100 milimetrů. Další schopnost tohoto pera je hloubkoměr a dokonce měřidlo závitů! A ovšem ta poslední věc je, že s perem můžete také psát. Toto pero je ideální partner do dílny nebo designového studia. Toto pero Vám bude každý závidět. Na síti Aliexpress jej můžete koupit okolo 25 korun. (stačí zadat "pen caliper" a hned budete mít několik možností nákupu)
Aliexpress


P.S.: Toto je sen každého strojaře a nejlepší dárek pro chlapy.