Tiskací strojeTiskací stroje:

Tiskací stroje slouží pro povrchovou úpravu pásových i kusových materiálů. V praxi se můžeme setkat s tiskacím ústrojím pro tisk z hloubky, výšky a z plochy.

Tiskací ústrojí pro tisk z hloubky s krytým barevníkem je na obr.a. Tiskací válec 1 má na svém povrchu vytvořena vybrání vytvářející příslušný obrazec. Tato vybrání jsou zaplňována barvou čerpadlem 4. Přebytečná barva je z povrchu válce stírána stěrkou 3 tak, aby byl povrch zcela čistý. Barva se přenáší na potiskovaný materiál 5‚ který je přitláčen k tiskacímu válci s hlubokotiskovým vzorem podloženým válcem 6. V případě vícebarevného tisku je nutno použít několika tiskacích ústrojí uspořádaných v řadě za sebou nebo po obvodě opěrného bubnu. Vzdálenost mezi jednotlivými ústrojími je velmi krátká, což vyžaduje rychle zasychající barvy.

            Tiskací ústrojí pro tisk z výšky je na obr.b a má tiskařskou barvu nanášenou na obvod tiskacího válce 1 pomocí přenášecího válce 8 a roztíracího válce 7 z barevníku 2. Na rozdíl od tisku z hloubky nesmí být vybrání zaplněna barvou. 

Pomocí sítotiskového ústrojí je možno potiskovat oblé (obr.c) i rovinné předměty (obr.d). V prvém případě se rám se sítem 9 pohybuje stejnou rychlostí jako předmět, zatímco při potiskování rovinných předmětů (např. archů) je rám 2 nepohyblivý, pohyblivá je však stěrka 10. Příprava síta s patřičným vzorkem je jednoduchá a nesrovnatelně méně nákladná než zhotovení tiskacího válce.
Komentáře