Top 10 tipů pro konstruktéra vstřikovaných plastových dílů

Vstřikované plastové díly mají několik úžasných výhod. Máte možnost vytvářet jednoduché až extrémně složité součásti, schopnost vytvářet stovky až miliony prakticky identických dílů. Vytváření a údržba nástrojů pro vstřikovací formy však může být nákladná a provádění změn nástrojů může být náročné.Maximalizujte výhody používání vstřikování

1. Jednotnost tloušťky je nejlepší. Konstantní tloušťky stěny v celé vaší součásti zajistí nejlepší tok materiálu. Jmenovitá tloušťka stěny by měla být mezi 2-3 mm. Doporučené minimum je 1 mm a maximum 4 mm pro běžné procesy vstřikování.

2. Hladké zaoblené rohy. Pokud je to možné, používejte zaoblení a vyvarujte se ostrých přechodů mezi stěnami.3. Používejte zkosení. Přidání úhlu zkosení k plochám vaší součásti je užitečné pro vyhazování dílů ze vstřikovací formy, ale může to způsobit problémy s konstrukcí, zejména s párováním dílů v nadcházející kompletaci. Doporučené minimální úhly zkosení jsou jeden stupeň a nejméně tři stupně na tvarované dutiny.4. Vyhněte se povrchům s nulovým zkosením, pokud to není nutné. Pokud potřebujete oblast nulového zkosení, aby byla zajištěna správná kompletace a tolerance součástí, zkuste jej minimalizovat pouze na část a ne na celý povrch.

5. Jednodušší je lepší. Vyvarujte se podkosu (oblasti, které nelze vyhodit z formy odformovacím směrem (směrem otevření formy).

6. Přechod z tlusté na tenkou tloušťku materiálu. Díly se vytvoří lépe, pokud plast proudí od větší k menší tloušťce stěny počínaje vstřikovacím bodem.

7. Propady (lokální povrchový propad materiálu kvůli silnějším částem plastu, které se chladí pomaleji). Pro snížení nebo vyloučení viditelnosti propadů na kosmetických površích je důležité dodržovat několik doporučených pokynů:
Snažte se vyhnout žebrům, šroubovacím nástavcům atd. Na zadní straně důležitých kosmetických povrchů;
Výška žeber by neměla být vyšší než 3x tloušťka stěny;
Základny žeber by měly mít 60% nebo méně tloušťky stěny.

8. Roviny definující výrobek. Použijte vztažné body (funkce, které se používají jako referenční body pro definování každé součásti) k vytvoření rozhraní a kompletaci součásti s celkovou sestavou. Použití pomocné struktury, která odpovídá konstrukčnímu účelu sestavy, může to znamenat rozdíl mezi dobrým fungováním produktu nebo špatným.

9. Berte vždy v potaz to, že výrobek je nutné vyhodit z formy (nutnost umístění místa pro  vyhazovací kolíky, díl je nutno transportovat, ... Je nutné pochopit vše, co se bude dít s dílem po konstrukci.

10. Příliš rychlé vytvoření formy a časté změny. Současné metody prototypování, včetně 3D tisku, umožňují včasné testování návrhových konceptů, ve kterých je možné modelovat pouze kusy a / nebo celou součást před tím než se nechají vytvořit vstřikovací formy.zdroj: https://www.simplexitypd.com/

Komentáře