Tři základní kroky procesu vstřikování
Vstřikování je oblíbeným výrobním procesem z mnoha důvodů. Ukázalo se, že je obzvláště cenný pro ty, kteří pracují v oblasti vývoje spotřebního zboží, protože plasty jsou primární složkou mnoha spotřebních výrobků a vstřikování plastů je jedním z nejpoužívanějších způsobů výroby plastů. Podívejme se rychle na tři hlavní fáze procesu vstřikování a poté se podívejme na výhody a nevýhody tohoto procesu.

Proces vstřikování, základní krok č. 1: Návrh produktu

Design je jeden z nejdůležitějších aspektů výrobního procesu, protože je to příležitost, jak zabránit nákladným chybám později. Existuje mnoho cílů, na které je třeba se při designu zaměřit: funkce, estetika, vyrobitelnost, montáž atd. Správný design je ten, který splňuje požadované cíle na uspokojivou úroveň, ale může trvat opravdu dlouho, než se tam dostane. Pokud se jedná o automotive design, tak se dostáváme k dlouhým měsícům návrhů tak, aby se dosáhlo tíženého výsledku. Design produktu se nejčastěji provádí pomocí softwaru pro návrh pomocí počítače (CAD), jako je SolidWorks Catia, NX, Autodesk Inventor. Znalost softwaru CAD je nezbytná, protože umožňuje rychlejší iterace a přesnější vytváření prototypů, pokud je to nutné.

Některé specifické způsoby, jak se vyhnout nákladným chybám během procesu navrhování produktu je plánování rovnoměrné tloušťky stěny, kdykoli je to možné, a postupného přechodu z jedné tloušťky na druhou, pokud nelze zabránit změnám tloušťky. Je také důležité vyhnout se zvýšenému napětí v návrhu, jako jsou rohy, které jsou 90 stupňů nebo méně. 


Proces vstřikování, základní krok č. 2: Návrh formy

Poté, co byl vyzkoušený a perfektní design vyzkoušen a navržen pro další výrobu, musí být vstřikovací forma navržena tak, aby odpovídala všem podmínkám pro vstřikovací formy. Formy se běžně vyrábějí z těchto druhů kovů:

Tvrzená ocel: Typicky nejdražší materiál, který se používá pro formu, a obvykle má nejdelší trvanlivost (což může snížit cenu za jeden výrobek). Díky tomu je kalená ocel dobrou volbou materiálu pro výrobky, kterých se má vyrábět několik set tisíc.

Hliník: Nejčastěji se používá pro „Prototypové nástroje“ s jednoduchými dutinami, když je pro testování potřeba relativně malý počet dílů. Poté, co jsou vstřikované díly z tohoto nástroje testovány a schváleny, je vyroben nástroj pro z oceli. Z hliníkového nástroje je možné získat mnoho tisíc dílů, ale obvykle se používá pro menší množství.

Slitina berylia a mědi: Obvykle se používá v oblastech formy, které vyžadují rychlé odvádění tepla.

Stejně jako u celkového designu produktu je konstrukce formy další příležitostí, jak předcházet vadám během procesu vstřikování.

Proces vstřikování, základní krok č. 3: Výrobní proces

Když je produkt správně navržen, schválen a vyrobena vstřikovací forma, je čas zahájit výrobu! Zde jsou základy procesu vstřikování ...

Materiál je ve formě granulí přiváděn skrz násypku do topného válce. Plast je zahříván na předem stanovenou teplotu a poháněn velkým šnekem skrz vstřikovací trysku do formy. Jakmile je forma naplněna, šnek zůstane na svém místě, aby vyvíjel vhodný tlak po dobu předem stanovené doby chlazení. Po dosažení tohoto bodu se šnek vysouvá a plastifikuje další materiál pro další výstřik, forma se otevře a část se vysune. Přetoky se odříznou automaticky nebo budou ručně odstraněny. Tento cyklus se bude opakovat znovu a znovu a lze jej použít k vytvoření stovek tisíc dílů v relativně krátkém čase.

zdroj: https://injectionmouldingworld.com/

Komentáře