Víceválce - druhy, uspořádání

Víceválce slouží k operacím válcování, nánosování, zdvojování, dezénování. Víceválce se dělí na dvouválce a víceválce. Volba počtu a rozložení válců je podmíněna druhem zpracovávaného materiálu a použitou technologií.


Dvouválce jsou používány pro míchání materiálu a platí, že čím více válců, tím přesnější produkt. Nejvíce používané jsou tří a čtyřválce. Víceválce s vyšším počtem válců jsou určeny pro speciální operace.U víceválců je nutné počítat s kompenzací prohnutí válců. Tento průhyb je kompenzovaný několika základními možnostmi:
  • klenutím válců (tzv. bombírováním)
  • křížením válců
  • protimomentem
  • kombinací výše uvedených variant


Kompenzace prohnutí pomocí klenutí válců. Válce jsou obrobeny tak, že válec vytváří tzv. "vyboulený" tvar nebo opačný.
Křížením válců. Válce jsou oproti sobě překříženy pod určitým úhlem. Tím vzniká rovnoměrnější rozložení sil působících z materiálu na válce. Nevýhodou tohoto řešení je stavění válců.

Kompenzace protimomentem je nejvíce používaná metoda a dovoluje nejvíce dokonalou kompenzaci momentu. Na čepech jednotlivých válců je vytvářen protimoment a tím "prohnutí" válců, které kompenzuje sílu od materiálu.
Komentáře