Výroba máčeného zbožíVýroba máčeného zboží


Při výrobě máčených výrobků se používají pasty s nízkou viskozitou a dlouhodobou
skladovatelností. Pasty nesmějí sedimentovat. Mohou se používat též organosoly (s
přídavkem monobutyléteretylénglykolu ). Někdy se uplatňují také reaktivní změkčovadla.
Organosoly se používají při výrobě tenkostěnných máčených výrobků. Pasty musí být
odvzdušněné.
Máčecí forma (model) se před máčením předehřívá, aby se při jednom namočení
vytvořila tlustší vrstva. Duté formy se plní například horkým olejem. Pro tenkostěnné
výrobky předehřev modelu odpadá. Pro zvlášť tlustostěnné výrobky se může máčecí operace
opakovat, když se každá máčená vrstva naželatinuje při teplotě kolem 110º C. Konečná
želatinace pak probíhá při 170º C.
Rychlost máčení je pomalá a to jak při ponořování modelu do pasty tak také při
vytahování modelu z pasty. Důvodem je dosáhnout rovnoměrné vrstvy, která se potom již
nemění a neobsahuje bubliny. Někdy se máčená vrstva fixuje krátkodobým ponořením do
oleje.
Zželatinovaný výrobek se ochladí v lázni nebo od sprchou. Potom se stahuje z formy
(obyčejně za pomoci tlakového vzduchu). Model se upraví pro nový cyklus a operace se
opakují.
Měkčením lze vyrábět výrobky vícevrstvé tím, že se máčecí proces opakuje do
různých past (barevné pasty, pasty bez nadouvadel a s nadouvadly, aj.). Také lze současně
opatřovat výrobky vložkami. Například před prvním máčením se na model natáhne podšívka,
která bude součástí hotového výrobku.
Máčením se zpracovávají pasty PVC, kaučukové latexy (potom sušení nebo srážení), roztoky
PVA, aj.

Komentáře