Výroba PE sáčků a pytlů


Výroba PE sáčků a pytlů


Vyfukovací linka na výrobu fólií:
Linka na vyfukované folie se může vyskytovat podle uspořádání odtahu ve třech
provedeních: s horním, spodním nebo přímým odtahem. Nejčastěji se vyskytují linky s
horním odtahem. Vytlačovací stroj je opatřen hlavou pro vyfukování folií 2. Vytlačená hadice
(folie) se určitým přetlakem vyfoukne a chladí vzduchem, přiváděným chladicím prstencem 3.
Chladicí prstenec zaručuje rovnoměrné ofukování folie po celém obvodu. Vzduch se do
hadice přivádí trnem. Vyfouknutá hadice 5 se postupně chladí. Délka chladicí dráhy závisí na
druhu materiálu, tloušťce folie a rychlosti vytlačování (odtahu). Ochlazená folie se skládá
mezi skládacími deskami 6 a uzavírá odtahovacími válci 7. Rychlostí odtahu se reguluje
podélné prodloužení a tím i tloušťka folie. Folie se navíjí na navíjecím zařízení 9, které bývá
obvykle dvojité. V případě potřeby je možno složenou folii jednostranně nebo oboustranně
ořezávat. Ale pro výrobu pytlů se takto vyrobená fólie řeže na určité délky a jeden konec se
zacelí svařováním.
Komentáře