Výroba plastových hadicVýroba plastových hadic


Hadice jsou pružné duté profily charakterizované vnitřním průřezem a tloušťkou
stěny. Hadice mohou být prosté (nevyztužené) nebo vyztužené. Prosté hadice se nazývají také
laboratorní. Vyrábějí se z měkčeného PVC, rPE, atd. Vyztužené hadice mají výztužnou
vrstvu, která je buď ve stěně hadice nebo na jejím vnějším povrchu. Takové vyztužené hadice
se zpravidla skládají z duše, kostry a pláště. Kostra může být nabalená, ovinutá nebo oplétaná.
Bývá z textilu, kordů nebo drátu. Pro některé účely se hadice vyztužují šroubovicemi z drátu,
které se umísťují uvnitř hadice, v její stěně, nebo na jejím plášti.
Pro opletení se používají horizontální nebo vertikální oplétací stroje. Výztuž a kostra
zajišťují vyšší pevnost hadic. Hadice se oplétají přízí bavlněnou, syntetickou, drátem, apod.
Nabalovací stroje:
Konfekční stroje nabalovací pracují s duší samotnou nebo navlečenou na trn. Pro
trnovou konfekci se používá zařízení, které rozvine připravený pás křížového textilu na
pracovní stůl. Trn s duší se uloží mezi dva spodní válce. Pás textilu se zachytí po celé délce na
duši a přitlačí se horním válcem. Otáčením válců se navine pás na duši a tím se vytvoří kostra
hadice. Délka válců zpravidla nepřesahuje 12 metrů. Obdobným způsobem lze pokládat plášť
hadice z gumového pásu pokud se nepoužije jiného způsobu.
Pro beztrnovou konfekci se používá nabalovací stroj deskový, jehož princip spočívá
v tom, že duše je položena na spodní desce a má uzavřeny oba konce. Současně je na spodní
desce připraven pás křížového textilu, opatřený lepivou vrstvou. Vratným pohybem obou
desek proti sobě se nabalí pás na duši. Potřebný přítlak vyvozuje tíha horní desky.
Nabalené duše se dopravují do oplášťovací hlavy vytlačovacího stroje. V hlavě se
vytvoří vnější plášť. Surová hadice se pak vulkanizuje.
Ovinovací stroje:
Ovinovací stroje slouží k ovinování duší výztužnými vložkami. Vložky tvoří buď pásy
nebo jednotlivé nitě. Počet vložek na duši je vždy sudý. Při ovinování jedna vložka tvoří
pravou, druhá pak levou šroubovici. Pásy se ukládají vedle sebe bez vůle.
Ovinovací stroje lze rozdělit na stroje s rotujícím trnem a s rotujícími cívkami.
V prvním případě se trn otáčí a cívka s navinutým pásem koná podélný pohyb. V druhém
případě cívky konají rotační pohyb a hadice se posouvá.
Oplétací stroje:
Oplétací stroje vytvářejí kostru hadice oplétáním. Na rozdíl od ovinování, kde mezi
vrstvami nevznikají vazby, při oplétání jsou kordy mezi sebou provázány. Oplétá se nitěmi
nebo dráty. Přiváděná hadice je odtahována pásovým odtahem. Rychlost odtahu se nastavuje
podle požadovaného úhlu opletu. Stroje pro oplétání jsou poměrně hlučné. S rostoucím

počtem cívek se snižují otáčky.
Komentáře