Výroba sklolaminátů


Výroba sklolaminátů


Polyesterové skelné lamináty:
K laminaci skelných nebo jiných vláken se používají polyesterové pryskyřice.
Polyesterové pryskyřice se připravují esterifikací kyselin etylénglykolem nebo v přítomnosti
inertního rozpouštědla v prostředí dusíku za intenzivního míchání. Po vytvrzení je to tvrdá,
pevná a netavitelná hmota.
Pryskyřice při zahřívání měkne a v některých rozpouštědlech, jako acetonu nebo
chloroformu botná. Čím dokonaleji byla vytvrzena (hustší zesíťování), tím je tepelně
odolnější a méně botná. Stejný vliv má stupeň zesíťování na mechanické vlastnosti.
Chemické vlastnosti laminátů jsou určovány vlastnostmi vytvrzené , polyesterové
pryskyřice (vyšší obsah skla je může poněkud zlepšit). Odolnost proti vodě závisí na druhu
pryskyřice a skelného textilu. Skleněná vlákna se používají většinou na vazby plátnové,
keprové a atlasové.
Laminace:
Jedná se o prosycení skleněného textilu viskózní pryskyřicí. Provádí se různými
technologickými metodami, buď ručně nebo mechanizovanými postupy. Skleněný textil by
měl být co nejlépe smáčen v pryskyřici, aby došlo k dokonalému obalení každé elementární
fibrilky vlákna roztokem pryskyřice. Textil se před tím musí upravit tak, aby adheze
vytvrzené pryskyřice ke sklu byla dostatečně velká (lubrifikanty). Jen za těchto podmínek se
docílí optimálních vlastností.
Zpracování:
Laminování se provádí prakticky jediným způsobem a to nanesením roztoku
polyesterové pryskyřice v monomeru s obsahem iniciátoru polymerace na skelný textil, který
je uložen ve formě do žádaného tvaru budoucího výrobku a vytvrzením pryskyřice za
normální nebo zvýšené teploty. Tvarování skleněných vláken nebo textilu může být značně
mechanizováno pomocí vzduchotechniky i jinak, podobně jako nanášení roztoku pryskyřice,
přičemž se většinou používají stříkací pistole apod.
Použití:
Polyesterových skelných laminátů (PESL) se využívá všude tam, kde se žádají
výborné mechanické vlastnosti na úrovni kvalitních konstrukčních kovů, lehkost a
průsvitnost. Zhotovují se z nich střešní krytiny, lodě. Hlavní využití je ve stavebnictví.

Komentáře