Výroba trubek pro rozvod vody, i pitnéVýroba trubek pro rozvod vody, i pitné


Vytlačovací linka na trubky:
Vytlačovací stroj 1 je opatřen vytlačovací hlavou na trubky 2. Vyt1ačovaná trubka
vstupuje bezprostředně za hlavou do kalibrovacího ústrojí 3, kde dochází k zafixování tvaru a
rozměru. Na kalibrační ústrojí navazuje chladicí vana 4 nebo sprcha, kde se trubka dále
ochladí. Rychlost výrobní linky je řízena odtahem 6. Vytlačená trubka 8 se řeže na
manipulační délky řezacím ústrojím 7 a jednotlivé kusy se u ukládají na paletu 8. Někdy bývá
linka doplněna např. hrdlovacím zařízením, na kterém se vyrábějí hrdla pro vzájemné
spojování trubek.
Kalibrační ústrojí:

Kalibrační ústrojí může být průvlakové, přetlakové a podtlakové. Průvlakové
kalibrační ústrojí: Průvlakové kalibrační pouzdro je opatřeno šroubovou drážkou. Trubka
procházející pouzdrem vytvoří šroubovicový kanál, kterým protéká protiproudá chladicí voda.
Ochlazení povrchu trubky je natolik intenzivní, že si zachová svůj tvar a rozměr daný
kalibračním pouzdrem. Průvlaková kalibrace není vhodná pro tenkostěnné trubky.
Přetlakové kalibrační ústrojí pracuje s přetlakem vzduchu uvnitř trubky, který
přitláčí trubku ke stěnám kalibračního pouzdra. Vzduch se přivádí do trubky přes vytlačovací
trn. Pouzdro je chlazeno vodou. Tento způsob kalibrace je vhodný pro trubky i duté profily.
Podtlakové kalibrační ústrojí: Kalibrační pouzdro je rozděleno do tří pásem, z nichž
obě krajní jsou chlazena vodou protékající chladicími komorami . Střední pásmo je napojeno
na podtlak. V důsledku rozdílu tlaků nad a pod stěnou, dolehne trubka na chladné stěny a
přiměřeně se ochladí. Tento způsob kalibrace je vhodný pro členité duté profily. Nehodí se
pro trubky malých rozměrů a trubky tlustostěnné.

Odtah:
Pracovní rychlost trubky se nastavuje odtahem. Tažnými orgány bývají řetězy,
článkové pásy, dopravní pásy nebo kotouče.
Tažné řetězy bývají rozmístěny rovnoměrně kolem trubky. Jsou to Gallovy řetězy,
jejichž články jsou opatřeny pryžovými polštářky. Řetězy jsou radiálně nastavitelné, což
umožňuje použít tohoto typu odtahu pro různé průměry trubek.
Ploché profily se většinou odtahují pryžovými nebo textilními dopravními pásy.
Článkové dopravníky jsou univerzálním tažným orgánem. Uzavřené i otevřené profily lze
odtahovat i tažnými kotouči.
Řezací ústrojí:
Řezací ústrojí bývá obvykle tvořeno kotoučovou pilou s vlastním pohybem. Činnost
řezacího ústrojí je však spojena s odtahovým ústrojím a měřidlem délky, na jehož impuls je
uváděno do činnosti. Nosič řezacího ústrojí se při řezání pohybuje současně s vytlačovanou
trubkou. Po ukončení řezu se vrací zpět do výchozí polohy. Podle řezného pohybu kotoučové
pily rozeznáváme uspořádání s pilou výkyvnou nebo planetovou. Planetové řezací ústrojí má
jednu nebo dvě kotoučové pily, které obíhají kolem trubky.

Komentáře