Výroba tvarovaných výrobkůVýroba tvarovaných výrobků 

Tvarovací stroje:
Tvarovací stroje jsou určeny k tvarování polotovarů z plastů, nejčastěji desek nebo
folií. Při tvarování mění polotovar tvar v omezeném rozsahu. Maximální změna tvaru je dána
zejména vlastnostmi zpracovávaného materiálu. Polotovar (deska, folie apod.) je ohřát na
teplotu tvarování a pak je vhodným způsobem vytvarován. U termoplastů je tvarovací teplota
mezi teplotami Tg a Tm, u reaktoplastů se pracuje při teplotě síťování.
Tvarováním se zpracovávají desky do tloušťky až 10 mm a folie od tloušťky 0,1 mm.
Typickými výrobky z desek jsou velkoplošné výlisky (kryty osvětlovacích těles, kryty strojů a
přístrojů, stavební díly, kufry, krabice), z folií pak obaly, kelímky apod. Tvarování za tepla
probíhá za těchto operací: ohřev, tvarování, ochlazení, vyjmutí, začištění výlisku.
Tvarovací stroje lze podle technologie rozdělit na mechanické a pneumatické.
Stroje pro mechanické tvarování:
Pro mechanické tvarování lze využít lisů různých konstrukcí. Mechanické tvarování
však umožňuje vyrábět výrobky omezené hloubky, neboť při tomto způsobu zpracování
dochází k velmi nepříznivému zeslabování stěn.
- Mechanické tvarování desek:
Velkoplošné tvarovací stroje pro výrobky větších rozměrů mívají většinou stolovou
konstrukci. Vzhledem k obtížné manipulaci se polotovar ohřívá nad tvarovací formou.
Předehřátá deska 1 se vloží mezi tvárník 3 a tvárnici 2. Pohyb tvárníku je odvozován
od pneumatickomechanického pohonu vytvořeného pneumatickými válci 4 a pákovými
převody 5. Dociluje se velmi příznivých silových a rychlostních poměrů. Nevýhodou tohoto
uspořádání je poměrně obtížná manipulace s předehřátým materiálem.
Komentáře