Výroba vytlačovaných PVC, PP, ABS desek
Výroba vytlačovaných PVC, PP, ABS desek
Vytlačované desky z PVC se vyrábějí na vytlačovacích linkách. Schéma takové linky
je na níže uvedeném obrázku. Příprava směsi PVC pro vytlačování desek odpovídá v podstatě
přípravě směsi pro válcované fólie. Vyžaduje se však větší tepelná stabilita a lepší tokové
vlastnosti.
Vytlačovací stroje bývají jednošnekové, případně v tandemu se zapojením vakua, nebo
dvoušnekové. Hlavy jsou širokoštěrbinové s regulačními můstky a čelistmi. Chlazení
vytlačované desky probíhá na válcích nebo v chladicím tunelu. Na válcích lze chladit jen
desky menších tlouštěk, případně jen částečně. Dochlazení a ustálení rozměrů probíhá
v chladicím tunelu. Ochlazená deska se stříhá nebo řeže na příslušné délky, které se ukládají
na palety. Pro výrobu zvlněných desek se za vytlačovací hlavu zařazuje podélné nebo příčné

vlnící zařízení.

Komentáře