Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji
Vytlačovací linky se šnekovými vytlačovacími stroji:

a) na trubky a profily:

Vytlačovací stroj 1 je opatřen vytlačovací hlavou na trubky 2. Vyt1ačovaná trubka vstupuje bezprostředně za hlavou do kalibrovacího ústrojí 3, kde dochází k zafixování tvaru a rozměru. Na kalibrační ústrojí navazuje chladicí vana 4 nebo sprcha, kde se trubka dále ochladí. Rychlost výrobní linky je řízena odtahem 6. Vytlačená trubka 8 se řeže na manipulační délky řezacím ústrojím 7 a jednotlivé kusy se u ukládají na paletu 8. Někdy bývá linka doplněna např. hrdlovacím zařízením, na kterém se vyrábějí hrdla pro vzájemné spojování trubek.Kalibrační ústrojí:

Kalibrační ústrojí může být průvlakové, přetlakové a podtlakové. Průvlakové kalibrační ústrojí: Průvlakové kalibrační pouzdro je opatřeno šroubovou drážkou. Trubka procházející pouzdrem vytvoří šroubovicový kanál, kterým protéká protiproudá chladicí voda. Ochlazení povrchu trubky je natolik intenzivní, že si zachová svůj tvar a rozměr daný kalibračním pouzdrem. Průvlaková kalibrace není vhodná pro tenkostěnné trubky.
Přetlakové kalibrační ústrojí pracuje s přetlakem vzduchu uvnitř trubky, který přitláčí trubku ke stěnám kalibračního pouzdra. Vzduch se přivádí do trubky přes vytlačovací trn. Pouzdro je chlazeno vodou. Tento způsob kalibrace je vhodný pro trubky i duté profily.
Podtlakové kalibrační ústrojí: Kalibrační pouzdro je rozděleno do tří pásem, z nichž obě krajní jsou chlazena vodou protékající chladicími komorami . Střední pásmo je napojeno na podtlak. V důsledku rozdílu tlaků nad a pod stěnou, dolehne trubka na chladné stěny a přiměřeně se ochladí. Tento způsob kalibrace je vhodný pro členité duté profily. Nehodí se pro trubky malých rozměrů a trubky tlustostěnné.Odtah:

Pracovní rychlost trubky se nastavuje odtahem. Tažnými orgány bývají řetězy, článkové pásy, dopravní pásy nebo kotouče.
Tažné řetězy bývají rozmístěny rovnoměrně kolem trubky. Jsou to Gallovy řetězy, jejichž články jsou opatřeny pryžovými polštářky. Řetězy jsou radiálně nastavitelné, což umožňuje použít tohoto typu odtahu pro různé průměry trubek.
Ploché profily se většinou odtahují pryžovými nebo textilními dopravními pásy. Článkové dopravníky jsou univerzálním tažným orgánem. Uzavřené i otevřené profily lze odtahovat i tažnými kotouči.

Řezací ústrojí:

Řezací ústrojí bývá obvykle tvořeno kotoučovou pilou s vlastním pohybem. Činnost řezacího ústrojí je však spojena s odtahovým ústrojím a měřidlem délky, na jehož impuls je uváděno do činnosti. Nosič řezacího ústrojí se při řezání pohybuje současně s vytlačovanou trubkou. Po ukončení řezu se vrací zpět do výchozí polohy. Podle řezného pohybu kotoučové pily rozeznáváme uspořádání s pilou výkyvnou nebo planetovou. Planetové řezací ústrojí má jednu nebo dvě kotoučové pily, které obíhají kolem trubky.
b) na vyfukované folie:

Linka na vyfukované folie se může vyskytovat podle uspořádání odtahu ve třech provedeních: s horním, spodním nebo přímým odtahem. Nejčastěji se vyskytují linky s horním odtahem. Vytlačovací stroj je opatřen hlavou pro vyfukování folií 2. Vytlačená hadice (folie) se určitým přetlakem vyfoukne a chladí vzduchem, přiváděným chladicím prstencem 3. Chladicí prstenec zaručuje rovnoměrné ofukování folie po celém obvodu. Vzduch se do hadice přivádí trnem. Vyfouknutá hadice 5 se postupně chladí. Délka chladicí dráhy závisí na druhu materiálu, tloušťce folie a rychlosti vytlačování (odtahu). Ochlazená folie se skládá mezi skládacími deskami 6 a uzavírá odtahovacími válci 7. Rychlostí odtahu se reguluje podélné prodloužení a tím i tloušťka folie. Folie se navíjí na navíjecím zařízení 9, které bývá obvykle dvojité. V případě potřeby je možno složenou folii jednostranně nebo oboustranně ořezávat.c) na oplášťování:

            Vodič určený k oplášťování se odvíjí z cívky 1. Prochází naváděcím zařízením 2 do předehřívacího zařízení 3. Vytlačovací stroj 4 je opatřen příčnou oplášťovací hlavou 5‚ do které vstupuje předehřátý vodič. Vytvořený plášť je ochlazen průchodem chladicí vanou 6. Kontrola průměru, souososti a neporušenosti pláště je prováděna na kontrolním zařízení 7. Na
zařízení 8 jsou dále kontrolovány elektrické vlastnosti obalu. Rychlost výrobní linky určuje odtah 9 tvořený dvěma kladkami. Oplášťovaný vodič je navíjen na navíjecím zařízení 11 na cívky. Výměnu cívek bez přerušení chodu linky umožňuje zásobník 10.Komentáře