Vytlačovací stroje šnekové (průběh tavení ve šneku, princip stroje):
Vytlačovací stroje šnekové (průběh tavení ve šneku, princip stroje):

Šnekové vytlačovací stroje se vyrábějí v mnoha rozmanitých provedeních, které se od sebe mohou lišit různým provedením pracovní komory, šneku a vybavením. Schema jednošnekového vytlačovacího stroje ukazuje následující obrázek: Surovina vstupuje do vytlačovacího stroje násypkou 4 opatřenou chladicími kanálky 5. Šnek 3 dopravuje hmotu do pracovního válce 1. Průchodem pracovním válcem se materiál mísí, hněte, homogenizuje a plastikuje. Teplo potřebné k plastikaci je dodáváno přeměnou mechanické energie i topnými pásy 12 umístěnými na obvodu pracovního válce 1. Na požadované hodnotě je teplota udržována taky chlazením vzduchem proudícím v chladicích kanálech 10. Vzduch dodávají ventilátory 9. Tavenina prochází dále vytlačovací hlavou 7 a vytlačovací hubicí 8, kde získává tvar budoucího výrobku.

Velikost vytlačovacího stroje je dána průměrem D a délkou šneku L, vztahovanou k průměru (L/D). Kratší šneky byly používány u starších vytlačovacích strojů nebo vytlačovacích strojů pro kaučukovité směsi zásobované teplým materiálem. Delší šneky se používají u strojů pro zpracování plastů.
Průběh tavení ve šneku:

            Šnek tvoří základní funkční prvek šnekového vytlačovacího stroje. Základní tvar a základní parametry jednochodého šneku jsou na následujícím obrázku:

přechodovém pásmu dochází ke změně sypkého materiálu na taveninu a ve výstupním pásmu dochází k homogenizaci (promíchání).

Materiál šneku musí mít vysokou pevnost, vynikající odolnost vůči opotřebení, chemickou odolnost a přitom musí být snadno obrobitelný. Běžně se používají nitridační oceli s pevností v tahu až 1000 MPa, které se po opracování nitridují nebo ionitridují na tvrdost přes 65 HRC.

Důležitou veličinou je taky kompresní poměr, který vyjadřuje poměr objemů šnekového profilu pro jedno stoupání ve dvou místech šneku - obvykle na konci šneku a pod násypkou. Změny kompresního poměru se dosahuje změnou hloubky šnekového profilu. Provedení šneků a jejich zakončení se liší podle druhu zpracovávaného materiálu.

Pozn.: Bariérový šnek – má za úkol oddělit sypký materiál od taveniny => vyšší výkon.
Komentáře