Vývoj pásových dopravníků


Pásové dopravníky jsou nedílnou součástí manipulace s materiálem již přes 100 let a jejich původ lze zaznamenat ještě dříve. Pro přepravu sypkých materiálů byly pásové dopravníky využívané již kolem roku 1795. První dopravní pásy byly z kůže nebo plátna a pohybovaly se po dřevěné konstrukci. Provoz byl zajišťován ručně za pomocí klik. Hospodárnost a ekonomičnost provozu pomohla rozšíření dopravníků.

V roce 1804 byl poprvé použitý parní pohon u dopravníků.

V roce 1901 byl vynalezen první ocelový pás, který je používán pro přepravu sypkých materiálů.
V roce 1908 byl pásový dopravník prvně patentován a v dalších letech se jeho použití rozšiřovalo po továrnách, výrobních linkách na automobily atd. Henry Ford zavedl pásovou dopravu ve své dílně na automobily roku 1913.

Roku 1920 byl postaven první pokročilý dopravník pro převoz materiálu na dlouhé trasy. A to konkrétně na trati dlouhé 8 km. Dnes je nejdelší dopravník na Sahaře a má délku přes 95 km.

V době druhé světové války došlo k rozvoji syntetických dopravních pásů kvůli nedostatku přírodních látek.

Moderní doba v pásové dopravě začína s rokem 1970, kdy firma Intralox přichází s patentem na modulární plastové pásy. Pásové dopravníky jsou používány napříč průmyslovou výrobou, v obchodních centrech atd.


Výhody pásových dopravníků:

·        Nízká spotřeba energie

·        Jednoduchá údržba

·        Nízká hmotnost

·        Jednoduchá konstrukce

·        Vysoká dopravní rychlost

·        Velké dopravní vzdálenosti

·        Možnost naložení a vyložení nákladu v jakémkoliv místě po délce dopravníku


Zdroje:
The MHEDA journal [online]. [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.themhedajournal.org/
Product handling concepts [online]. [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.phcfirst.com/

Komentáře