Základní rozdělení polymerů

Základní rozdělení polymerů


Polymery (makromolekulární látka přírodního či syntetického původu) je řetězec merů, které se opakují, a tím vzniká polymer. Základní dělení polymerů je na:

• Plasty – je to skupina, kterou zaujímají polymery, které jsou za normálních podmínek většinou tvrdé a vnějším namáháním se trvale deformují.

• Elastomery – tvoří skupinu, která je charakteristická pro svoji vlastnost elasticity (pružnosti). Elastomery se mohou deformovat vnějšími silami a poté se vrací do původního stavu (vratná deformace).


Plasty se dále dělí na:

• Termoplasty – jsou to polymery, které můžeme po zahřátí převést do taveniny a znovu zpracovávat bez toho aniž bychom přišli o vlastnosti materiálu. V některých odvětvích je tato recyklace zakázána.
Reaktoplasty – u reaktoplastů dochází k zesíťovaní molekul po předešlém zahřátí nebo za působení katalyzátoru. Chemická reakce, která takto zesíťuje polymer se nazívá vytvrzování a tato reakce je nevratná. Po tomto již není možné tvarovat výrobek. Elastomery se dělí na: • Kaučuky – dělí se na dvě základní skupiny a to přírodní a syntetické. Snad nejznámější výrobek z tohoto polymeru jsou pneumatiky. Na nich jsou viditelné hlavní vlastnosti kaučuků a to výborná flexibilita, návrat do původního stavu, vysoká otěruvzdornost a další. Kaučuky síťují a tento proces se nazývá vulkanizace. Tento děj je nevratný.
• Termoplastické elastomery – polymery jsou vlastnostmi velmi podobné kaučukům, ale složením se liší. Obsahují, jak měkké části, tak tvrdé a jejich největší výhoda je v možnosti opětovného použití po opětovném zahřátí (recyklace).Příklady polymerů:  

Komentáře