Zařízení pro dopravu a dávkování kapalin (samospád, monžík, čerpadla – druhy a charakteristiky)

Doprava kapalin samospádem
 • tuto metodu je možné využít pokud je výroba členěna vertikálně a tím je možné dopravovat kapalinu z vrchního bodu po spodní 
 • výtoková rychlost je závislá na výšce hladiny a odporech při průtoku
 • pokud není zajištěna konstantní výška hladiny, tak bude kolísat množství vytékané kapaliny
 • jednoduché řešení
Doprava kapalin přetlačováním
 • používané v praxi
 • jednoduché
 • spolehlivé
 • kapalina se z tlakové nádoby vytlačuje stlačeným vzduchem, který je přiváděn nad hladinuDoprava kapalin čerpadly
 • nejvíce rozšířená
 • libovolný směr transportu
 • doprava na velké vzdálenosti
 • konstantní průtok
 • přesné dávkování


Druhy čerpadel:Objemová čerpadla (hydrostatické)
 • dopravují kapalinu nuceným vyprazdňováním daného objemu
 • pracovní pohyb je pohyb vratný nebo rotační
 • práci při malých rychlostech

Pístová čerpadla
Membránová čerpadla
Rotační čerpadla
Zubová čerpadla
Lamelová čerpadla
Lopatková čerpadla

Jednotlivé čerpadla budou rozvedena v pozdějších článcích.

Komentáře