Zařízení pro dopravu a dávkování sypkých látek (dopravníky, pneumatická doprava, objemové a hmotové dávkování).

 • doprava je obtížnější než u kapalin
 • sypké materiály se skladují v jednotlivých jednotkách jako jsou pytle, bedny, sudy, ale také hromadně ve větším množství, např. sila.

Tvary zásobníků pro sypké materiály:


Tvar zásobníku materiálu závisí na vlastnosti skladovaného materiálu, způsobu plnění a vyprazdňování zásobníku.

Při vyprazdňování zásobníku spodním ventilem může nastat několik nechtěných situací, které musí být vyřešeny konstrukčním řešením. Pomocné zařízení pro vyprazdňování mohou být mechanické, vibrační nebo pneumatické.

Skladování sypkých materiálů
 • skladování na volných skládkách
 • skladování v zásobnících


Doprava sypkých látek
Šnekový dopravník
 • rotační pohyb šneku posouvá materiál uložený mezi šnekem a krytem dopravníku. Materiál, který je takto dopravovaný nemá konstantní objem, ten v závislosti na čase kolísá.

Pásový dopravník
 • Skládá se z hnacího a napínacího bubnu. Hnací buben je pevně uložen v rámu a hnací buben slouží k napínání dopravního pásu.
 • Doprava se uskutečňuje ve vodorovném  směru nebo v šikmém.
Korečkový dopravník
 • doprava materiálu ve vertikálním směru
 • skládá se z jednotlivých elementů, které nabírají materiál ve spodních místech dopravníku a vysypávají jej ve vrchní částiPneumatická doprava

Podtlaková doprava
 • materiál se nasává sacím zařízením a v odlučovači se oddělí materiál od plynu a materiál je dopraven na požadované místo

Přetlaková doprava
 • tlakový plyn je tlačen přes zásobník materiálu a vtahuje sypký materiál a přemisťuje jej na požadované místo. Na oddělení plynu od materiálu se používá odlučovačDávkování sypkých materiálů

Hmotnostní (graviometrické) a objemové (volumetrické).

Hmotnostní dávkování
 • diskontinuální - materiál se dopravuje ze sila do zásobníku (váhy), který se vyprázní po požadovaném naplnění
 • kontinuální - pásové, šnekové nebo diferenciální váhy

Objemové dávkování
 • šnekový
 • pásový
 • lopatkový
 • turniketový
 • bubnový
 • talířový

Dávkování a doprava bude popsána v další části článku.Komentáře