Zrnitý materiál – polydispersní, monodispersní


Zrnitý materiál – polydispersní, monodispersní:

Jednotlivé částice sypkého materiálu mohou mít různý tvar. Při úvahách o procesu třídění přisuzujeme reálným částicím (zrnům) určitý idealizovaný tvar (nejčastěji tvar koule), pro který je nutno stanovit tzv. charakteristický rozměr. Tímto rozměrem bývá nejčastěji ekvivalentní průměr koule, který lze stanovit na základě shodností objemu, povrchu popř. rychlosti usazování skutečné a idealizované částice.
Sypký materiál může být homogenní (složen z jedné látky) nebo heterogenní (směs více látek). Podle zastoupení velikostí jednotlivých částic lze sypký materiál rozdělit na: -- 
- monodisperzní, který obsahuje částice stejné velikosti. Jeho vlastnosti (zejména velikost a tvar) lze určit na základě jediné reprezentativní částice;
- polydisperzní, který obsahuje částice různých velikostí. V těchto případech je nutné stanovit nejen velikosti částic, ale též jejich příslušné množství.

            Z hlediska skladování, dopravy a dávkování sypkých materiálů je velmi důležité znát jejich sypnou hmotnost, která je definována jako poměr hmotnosti nasypané látky k celkovému zaujímanému objemu.

            Tyto materiály se třídí nejčastěji proséváním na sítech. Částice třídíme podle jejich velikosti, tzn. posuzujeme, zda velikost částice je větší nebo menší než velikost ok na příslušném sítu. V praxi jde o to, abychom oddělili menší částice od větších, případně abychom rozdělili polydisperzní materiál do několika velikostních skupin, tzv. frakcí.    

Komentáře