3D tisk a jeho použití

3D tisk dosáhl bodu, kdy už se málokde v dodavatelském řetězci najde místo, kde není aplikován 3D tisk. Takové společnosti jsou nyní součástí stále se zmenšující menšiny. Tam, kde 3D tisk byl vhodný pouze pro prototypování a jednorázovou výrobu v raných fázích, se nyní rychle transformuje do výrobní technologie.

Většina současné poptávky po 3D tisku má průmyslovou povahu. Společnost Acumen Research and Consulting předpovídá, že globální trh 3D tisku dosáhne do roku 2026 41 miliard dolarů.

Příklady 3D tisku
3D tisk zahrnuje mnoho forem technologií a materiálů. Protože se 3D tisk používá téměř ve všech průmyslových odvětvích, na která si vzpomenete. Je důležité vidět to jako možnost nesčetných různých aplikací.

Několik příkladů:

- spotřební zboží (brýle, obuv, design, nábytek)
- průmyslové výrobky (výrobní nástroje, prototypy, funkční části pro konečné použití)
- stomatologické výrobky
- protéza
- architektonické modely a makety
- rekonstrukce fosilií
- replikace starověkých artefaktů
- rekonstrukce důkazů ve forenzní patologii
- filmové rekvizity


Komentáře