Checklist při Moldflow vstřikovací analýze

Nechali jste si udělat Moldflow analýzu a nyní potřebujete vědět zda opravdu dostáváte vše, co jste si objednali. Podívejte se na źákladní body, na které se dodavatele máte zeptat a také to, co byste měli vědět před tím, než se začnete bavit s Moldflow specialistou.

Proběhla analýza s použitím skutečného materiálu, který bude vstřikován?
Pokud byl pro analýzu použit náhradní materiál, byl schválen / doporučen dodavatelem?
Je materiál citlivý na dobu vstřikování?
(PVC, POM) Pokud ano, měl by být objem materiálu v horkém systému menší než objem výstřiku.
Obecně by celkový tlak v Moldflow (dutina + vtok) měl být menší než 700 bar.
Moldflow může mít 15% chybu a tryska stroje může přidat další 200 - 350 bar k analýze.
Je model horkého vtoku modelován?
Je rozvržení rozdělovače horkého vtoku možné vyvrtat?
Budou mít trysky místo v navrhovaných umístěních?
Identifikovali jste šikmé povrchy a těsné oblasti, kde by mohl nastat problém s chlazením?
Vstřikovací body na opačné straně nebo poblíž vzhledových povrchů = vysoké riziko kosmetických defektů
Ujistěte se, že máte dostatečnou vzdálenost od trysky k trysce a od trysky ke vstupu.
10 cm od osy k ose je bezpečná vzdálenost trysek.
Jaká je minimální délka trysek?
Váš dodavatel horkých vtoků? Navrhujeme standartní řešení?
Jsou nastavení procesu realistická?
Čas plnění, teplota taveniny, teplota formy ...
Je tok materiálu takový, jaký si představujeme?
Jaké je načasování ventilů vstřikovacích trysek?
Potřebujete technologii jako flexflow (ovládat ventily vstřikoacích trysek, polohu v čase)?
Je tlaková ztráta systému <400 bar?
Poklesne teplota materiálu na výstupu <20 ° C?
Je vaše maximální smyková rychlost ve vstřikovací trysce?
Je upínací síla pod hranicí stroje?
Jsou svary a vzduchové kapsy na přijatelných místech?

Pomocí tohoto seznamu můžete vyčerpat většinu témat, která byste měli pokrýt, abyste zajistili přesnou a produktivní kontrolu Moldflow, a budete znít jako génius Moldflow!

Máte nějaké další návrhy na nejlepší otázky a informace o Moldflow analýzách? Napište je do komentářů.Komentáře