Co je to 3D tisk

3D tisk neboli aditivní výroba je proces výroby trojrozměrných pevných objektů z digitálního souboru.

Vytvoření 3D tištěného objektu je dosaženo pomocí aditivních procesů. V aditivním procesu je objekt vytvořen postupným nanášením následných vrstev materiálu, dokud není objekt zcela vytvořen. Na každou z těchto vrstev lze pohlížet jako na tenký plátek vodorovného průřezu objektu.

3D tisk je opakem subtraktivní výroby, která vysekává / vyhlubuje kus kovu nebo plastu, například frézování, soustružení, ..

3D tisk umožňuje vytvářet složité tvary s použitím méně materiálu než tradiční způsoby výroby.


Komentáře