Jak zjistím, že mám dobrý vstupní materiál?

Otázka: Jak zjistím, že mám dobrý vstupní materiál?

Většina dodavatelů polymerů úzce spolupracuje se zákazníkem, aby zajistili, že máte dobrou vstupní surovinu. Certifikační list zajišťuje neměnou kvalitu vstupního materiálu od dodavatele. Dobrý certifikační list by měl poskytovat skutečné a relevantní údaje o zkouškách, jako je index toku taveniny, trahové, tlakové zkoušky, všechny zkoušky, které jsou potřeba pro zajištění důležitých vlastností pro vaši výrobu. Spolu s hodnotami musí být uvedeny i specifické informacemi o použitých zkušebních metodách. Velkou pomocí může být interní program kvality, ve kterém jsou tyto certifikace pečlivě analyzovány a archivovány zbytky každé šarže. Testování probíhá za použití standardizovaných zkušebních metod (tj. ASTM, ISO atd.) Lze podle potřeby použít i jiné zkoušky, záleží na domluvě s dodavatelem, zda může danou vlastnost garantovat.


Komentáře