Je můj materiál degradován vstřikováním? Je v něm přítomen recyklovaný materiál?

Otázka: Je můj materiál degradován vstřikováním? Je v něm přítomen recyklovaný materiál?

Téměř veškerá historie vstřikování a tepelné historie, včetně použití recyklátu, způsobují určitou degradaci polymeru. Jedním z nejběžnějších způsobů, jak určit rozsah této degradace, je hledat změny v molekulové hmotnosti (tj. Délce polymerního řetězce), ke kterým dochází při rozkladu materiálu. Jedním testem, který koreluje s molekulovou hmotností, je index toku taveniny, kde se měří množství roztaveného plastu, který v daném čase protéká regulovaným otvorem při specifické teplotě a tlaku. Jiné techniky používají testy viskozity, jako je vnitřní viskozita nebo relativní viskozita, kde se stanoví tokové vlastnosti rozpuštěného polymeru. Srovnání formovaného vzorku s původním polymerem může být použito jako míra množství degradace. Je prakticky nemožné zjistit, zda je recyklovaný materiál přítomen, protože je nemožné rozlišovat mezi účinky recyklovaného materiálu, nadměrným teplem, nesprávným poměrem vstřikovaného materiálu k obsahu materiálu ve vstřikovací jednotce, vlhkou pryskyřicí nebo kteroukoli z dalších běžných příčin redukce molekulové hmotnosti.


Komentáře