Je můj plast kompatibilní s konkrétní chemikálií?

Otázka: Je můj plast kompatibilní s konkrétní chemikálií?

Testování chemické snášenlivosti plastů je složitá a ne vždy přesná věda. Bylo vyvinuto mnoho technik a zkušebních postupů, z nichž většina využívá expozici zkušebních tělesa nebo částí chemikáliím za stanovených podmínek. Ke zrychlení chemické reakce se často používá napětí a teplota. Pozorování nárůstu hmotnosti, změny vzhledu, praskání a změn mechanických vlastností, jako je pevnost v tahu nebo prodloužení, se často používají k odvození relativní odolnosti plastu vůči hodnocenému chemickému prostředí.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kinematika PRaM, základní typy

  Kinematika PRaM, základní typy PRaM dělení podle kinematiky  – podľa skladby hlavnýchôs TTT    -  základný typ kinematiky a využívá se při...