Je těžké si představit život bez plastu… Mýty o plastu (mýtus 2)

Mýtus 2: Plasty se rozpadají
Plast se nerozkládá, plast se rozpadá. Protože plast byl navržen tak, aby vzdoroval přírodě, aby trval věčně, nebude se rozkládat a bude přetrvávat v prostředí po velmi dlouhou dobu, nemůžeme začít hádat, jak dlouho.

Spíše než přirozený rozklad, má tendenci se rozpadat na menší a menší kousky plastu, které se nakonec stávají mikroplasty. I když jsou tyto malé kousky plastu opravdu malé, představují obrovskou hrozbu pro životní prostředí i lidské zdraví.

Odhaduje se, že mikroplasty tvoří více než 90% z odhadovaných 5 bilionů kusů plastu plovoucího v globálním oceánu a má tendenci se hromadit v oceánských skládkách. Co je činí obzvláště nebezpečnými, je to, že na rozdíl od větších kusů plastových zbytků jsou buď neviditelné, a proto neúmyslně požité, nebo jsou omylem považovány za částice potravin a omylem požité. V důsledku toho jsou konzumovány mořskými organismy všech velikostí.

Od okamžiku, kdy plast vstoupí do oceánu, začne tam přitahovat chemikálie jako magnet. Tyto chemikálie pocházejí z desetiletí průmyslových a zemědělských odtoků a přetrvávají v mořském prostředí. Jsou však hydrofobní, nemají rádi vodu, lepí se na plast.

Komentáře