Jsou plasty nebezpečné, když jsou zasypány na skládkách?

Jsou plasty nebezpečné, když jsou zasypány na skládkách?

NE. Plastový odpad je převážně ekologicky neutrální nebo inertní. Nevytváří toxické výpary, které kontaminují půdu nebo zdroje podzemní vody. Naopak produkty, které biologicky degradují s vedlejšími produkty, mohou vést ke kontaminaci zdrojů podzemní vody.

Skutečnost, že plastový odpad je inertní a biologicky se nerozkládá, činí segregaci a recyklaci logičtějším přístupem k nakládání s odpady pro městské oblasti.

Slavná studie o vykopávkách newyorských skládek na University of Arizona v USA odhaluje, že jídlo, jako je hovězí, kukuřičný klas ale i novinové papíry - věci, které by se daly očekávat, že se za několik let rozpadnou, jsou:v rozeznatelné podobě po 30 letech. Je tomu tak proto, že anaerobní biodegradace (v nepřítomnosti vzduchu a slunečního světla) je extrémně pomalý proces. Tento proces také produkuje plynný metan - což je pro jeho „skleníkový“ efekt horší než oxid uhličitý.


Komentáře