Jsou plasty škodlivé pro růst rostlin, když jsou uloženy v půdě?

Jsou plasty škodlivé pro růst rostlin, když jsou uloženy v půdě?

NE. Použití pytlů pro polyetylenové školky pro pěstování sazenic pro plantáže plodin nebo pro zalesňování je aplikace, která se široce využívá po celém světě. Tenký polyethylenový sáček, který drží půdu a stromek, je rozříznut čepelí a pokrytý půdou. Tímto způsobem není narušena kořenová zóna mladých stromků.

Plasty jsou inertní a jejich přítomnost v půdě nemá žádný vliv na chemii půdy ani na růst rostlin.


Komentáře