Jsou toxické sloučeniny použity k výrobě plastů a pokud ano, nejsou plasty toxické?

Jsou toxické sloučeniny použity k výrobě plastů a pokud ano, nejsou plasty toxické?

Některé ze surovin používaných k výrobě plastů jsou při pokojové teplotě spíše nereaktivní a jiné vysoce reaktivní. Například pro výrobu polyethylenu se používá jedna reaktivní sloučenina, ethylen. Může být také použit k výrobě vosků, jako je parafinový vosk používaný pro svíčky a potravinářské přídavné látky. Přestože není plynný ethylen nijak zvlášť toxický, je dusivý, chemicky aktivní a vysoce hořlavý. Při převodu na plast se tyto vlastnosti změní. Plasty vyrobené z transformovaných surovin nemají stejné vlastnosti jako suroviny. EPA dospěla k závěru, že „existuje mimořádně nízká pravděpodobnost, že potenciální expozice vysokomolekulárním ve vodě nerozpustným polymerům, povede k nepřiměřenému riziku nebo poškození lidského zdraví nebo životního prostředí“. Plastové molekuly jsou velmi velké a nemají stejné biologické vlastnosti jako suroviny použité k jejich výrobě.


Komentáře