Kdo by měl převzít odpovědnost za ekologický problém plastů?

Kdo by měl převzít odpovědnost za ekologický problém plastů?

Všichni sdílíme odpovědnost za otázky životního prostředí. Jakýkoli problém, který se týká komunity, musí být vyřešen ve spolupráci všech zúčastněných; je to „sdílená odpovědnost“. Jedná se o vládu, obce, výrobce surovin, maloobchodníky a spotřebitele.

Protože domácí odpad je směsí materiálů, z nichž jsou plasty pouze malou složkou, do 2% hmotnosti, je odpovědností vlády nakládat s odpadem a regulovat jeho likvidaci.

Je odpovědností výrobců plastových surovin a obalů, aby přijali nákladově nejefektivnější řešení, která budou uchovávat a chránit zboží, minimalizovat spotřebu energie a snižovat hmotnost a objem odpadu. Výrobci potravin, výrobků pro osobní potřebu, maloobchodníci a spotřebitelé si musí být vědomi výhod balení v plastech a nutnosti likvidovat plasty způsobem, který vede k rostoucímu důrazu na recyklaci.


Komentáře