Měli bychom přejít z plastových na papírové tašky?

Měli bychom přejít z plastových na papírové tašky?

Po zvážení těchto skutečností by mělo být přijato rozhodnutí.

Široce rozšířené přesvědčení, že nahrazení plastů papírem je příznivější pro životní prostředí, není podloženo fakty!

Výroba papírových sáčků vyžaduje dva a půl násobek energie ve srovnání s plastovými sáčky stejné velikosti.

Výroba papíru produkuje výrazně vyšší znečišťující látky do ovzduší. Při výrobě nebo recyklaci papíru dochází k obrovským rozdílům ve vypouštění odpadních vod.

Pokud jde o biologickou rozložitelnost, studie z Arizonské univerzity ukazuje, že noviny, které byly v roce 1952 uloženy na skládkách a vykopány v roce 1989, byly čitelné. Stejné pozorování bylo provedeno u telefonních seznamů.Komentáře